Rehabiliteringsplaner og førtidspension
Seniorpension og Tidlig pension

Etablering af rehabiliteringsteams betyder i dag at kommunerne skal leve op til forskellige krav i forbindelse med sagsbehandlingen. Vi vil på kursusdagen bruge en del tid på at gennemgå forudsætningerne for en god rehabiliteringsplan og indhold i relation til dit daglige arbejde med afklaring af forsørgelsesgrundlaget – herunder hvilke forudsætninger, der er gældende i forhold til tilkendelse af førtidspension.

Pensionsordningerne Seniorpension og Tidlig pension vil ligeledes blive gennemgået.

Derudover vil vi gennemgå de gældende regler på området – herunder:

 • De faglige krav tilkendelse af førtidspension jfr. Pensionslovens § 19
 • Pensionslovens §§ 17 og 18 – opmærksomhedspunkter
 • Centrale kriterier for tilkendelse af førtidspension
 • Særligt om ansøgning om seniorførtidspension
 • Hvordan indhenter vi lægelige oplysninger, og hvilke krav kan vi stille til egen læge?
 • Varighedsbegrebet med fokus på selvforsørgelsesbegrebet og arbejdsevne
 • Fra fleksjob til førtidspension
 • Hvilende førtidspension, frakendelse samt genoptagelse
 • Seneste års pensionsstatistik og undersøgelser på området
 • Vigtige principafgørelser

I forhold til afklaringsarbejdet med særlige persongrupper kigger vi på

  • Dårligt begavede
  • Stof-og alkoholmisbrugere
  • Personer med psykiske lidelser, herunder stress, depression og angst

Tid og sted
9-15:30

3. juni 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
13. juni 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Henrik Bæk, lektor, cand. jur.

Pris
2.595/2.100 kr. plus moms