Rehabiliteringsplan og førtidspension

I 2013 var der flere personer på førtidspension end forventet, og målsætningen var derfor, at adgangen til førtidspension skulle begrænses gennem en tværfaglig og sammenhængende indsats. Dette førte til en reform af fleksjob- og førtidspensionsreglerne.

Etablering af rehabiliteringsteams betyder i dag at kommunerne skal leve op til forskellige krav i forbindelse med sagsbehandlingen. Vi vil på kursusdagen bruge en del tid på at gennemgå forudsætningerne for en god rehabiliteringsplan og indhold i relation til dit daglige arbejde med afklaring af forsørgelsesgrundlaget – herunder hvilke forudsætninger, der er gældende i forhold til tilkendelse af førtidspension. Derudover vil vi gennemgå de gældende regler på området – herunder:

 • Fleksjob- og førtidspensionsreformen, 2013
 • Rehabiliteringsplan
 • Rehabiliteringsteamets indstilling
 • Gennemgang af de faglige krav for tilkendelse af førtidspension jfr. § 19 – herunder de centrale kriterier
 • Ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag
 • De ‘helt åbenbare’ sager
 • Sagsbehandlingsregler i sager om førtidspension Særligt om ansøgning om seniorførtidspension og seniorpension
 • Fra fleksjob til førtidspension og den anden vej
 • Løbende gennemgang af diverse eksempler på indstillinger til førtidspension og seniorførtidspension samt seniorpension, herunder de åbenlyse sager

I forhold til afklaringsarbejdet med særlige persongrupper ser vi på

 • Dårligt begavede
 • Stof-og alkoholmisbrugere
 • Personer med psykiske lidelser, herunder stress, depression og angst

Tid og sted

7. september 2021, Zleep Hotel i Høje Taastrup
23. august 2021, Hotel Scandic i Vejle

Underviser
Henrik Bæk, Cand. jur. Lektor på UC Syd Esbjerg

Pris
2.395 kr. plus moms