Ressourceforløb – de nye regler pr. 1. januar 2022

Ressourceforløb fungerer ikke optimalt i dag. For mange borgere oplever, at ressourceforløb trækker ud, og at der mangler klart mål og retning med indsatsen. Nu ændres reglerne på en række centrale områder.

Ressourceforløb forkortes, så det enkelte forløb fremover kun kan vare op til tre år – og ikke fem år som i dag. For borgere over 50 år indebærer det en afklaringsgaranti, så man inden for tre år ved, om man f.eks. skal på førtidspension eller i fleksjob. De nye ressourceforløb indrettes i højere grad efter, hvor mange år man har tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal sikre, at ressourceforløb målrettes borgere, som kan have mest gavn af en langsigtet og tværfaglig indsats. Borgere med under seks år til folkepensionsalderen skal derfor ikke længere i ressourceforløb. Det flugter med aldersgrænsen for, hvornår man kan søge om seniorpension.

På kurset kommer vi hele vejen rundt om de nye regler så både den der er ny på området og den der har brug for et brush-up bliver tilgodeset. Kursusdagen indeholder bl.a.

Ressourceforløb (set i lyset af de nye regler):

  • Målgruppe/betingelser
  • Indhold/indsatser
  • Varighed/Ophør
  • Opfølgning
  • Understøttelse af indsatsen

Tid og sted
KL. 9-12

4. marts 2022 via din PC

Underviser:
Henrik Bæk, Cand. Jur. Lektor på UC Syd

Pris:
1.395 kr. plus moms