Støtte til bil
– servicelovens §114

Har du rådgivnings- og vejledningsforpligtelse og/eller afgørelseskompetence indenfor støtte til køb af bil, så er dette kursus relevant for dig! Både hvis du er ny, eller hvis du har lidt erfaring inden for området.

Vi kommer godt rundt om alle de relevante områder og inddrager den viden Jesper Jarl har fået efter 25 års erfaring med rådgivning i bl.a. DUKH, Viso og Dansk Handicap Forbund.

Vi har fokus på sagsbehandlingen, og på hvordan man sikrer et godt samarbejde med borgeren. Vi vil derfor også komme ind på grundlæggende sagsbehandlingsregler.

På dagen ser vi på:

  • Afgrænse målgruppen (herunder især når der er tale om psykiske funktionsnedsættelser)
  • At vurdere hvornår borgeren er berettiget til støtte (herunder især i forhold til hvordan man vurderer kørselsbehovet og forholdet til andre løsningsmuligheder)
  • Vurdere hvilken bil der er den billigst egnede, og hvad der ligger i dette.
  • Vurdere hvilken særlig indretning der er nødvendig. (Der er herunder en problemstilling med afgrænsningen mellem særlig indretning, og indretninger som bilen er ”født” med, og hvad det betyder for bevillingen)
  • Vurdere hvornår borger er berettiget til en førtidsudskiftning
  • Finde ud af reglerne for afgiftsfritagelse

Dagen vil veksle mellem oplæg og dialog i plenum, hvor dine erfaringer fra praksis bliver inddraget.

Tid og sted
9.00-15.30

16. maj 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
30. april 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Jesper Jarl, special konsulent

Pris
2.795 kr. + moms