Kontering på beskæftigelsesområdet

Synes du, der er mange kontonumre, og har du svært ved at finde den røde tråd mellem beskæftigelsesloven og den autoriserede kontoplan? Hvis du har det sådan, er der hjælp at hente på dette kursus, hvor vi blandt andet kommer omkring:

  • Målgrupperne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6. Hvorfor er det vigtigt, at du kender målgrupperne for at kunne kontere korrekt? Metoder til hvordan du bedre kan huske målgrupperne og dermed gøre konteringen nemmere og hurtigere.
  • Hvad sker der med konteringen, når en borger skifter målgruppe jævnfør lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6?
  • Hvilke indsatstyper kan borgere bevilges jævnfør lov om en aktiv beskæftigelsesindsats? De vigtigste kapitler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gennemgås. Her vil der blive lagt vægt på, hvilken viden det er nødvendigt at have for at kunne kontere. Du behøver nemlig ikke at kende hele beskæftigelsesloven for at kunne kontere korrekt.
  • Hvad er specielt ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 90 og 91, og hvordan er den autoriserede kontoplan bygget op omkring netop de paragraffer?
  • Hvor konteres hjælpemidler, undervisningsmaterialer og befordringsgodtgørelse?
  • Hvordan konterer jeg kommunens udgifter til mentorstøtte, og hvilke udgifter medfører ret til refusion fra staten?
  • Vi gennemgår kapitel 33 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som handler om statens refusion til kommunerne. Vi kigger nærmere på de indsatser, som ikke medfører ret til refusion fra staten.
  • Hvordan skelner jeg mellem konto 5 og konto 6? Vi vil her blandt andet komme ind på, hvilke udgifter der medfører ret til refusion fra staten eller kompensation via budgetgarantien ved kommunens interne drift af aktiveringsprojekter.
  • Der vil til undervisningen blive udleveret hjælpeværktøjer, der kan være med til at gøre konteringen nemmere og hurtigere.

Tid og sted
9-16

11. oktober 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
30. oktober 2023, Hotel Scandic, Vejle

Underviser
Sanne Thomsen, Faglig koordinator i Gribskov Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms