Rådighed og sanktioner

På kursusdagen arbejder vi med de regler om rådighed og sanktioner, der gælder for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. Vi gennemgår hele regelsættet om rådighed og sanktioner, herunder bl.a.:

Rådighed – udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder
– Rådighedsbegrebet
– Rådighedsvurderingen
– Generelle rådighedsbetingelser 

Sanktioner
– Vejledning om sanktioner
– Den udvidede partshøring for aktivitetsparate
– Periodesanktioner
– Punktsanktioner
– Skærpet sanktion
– Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

Ankestyrelsens praksisundersøgelser og principafgørelser indgår i undervisningen.

Kurset henvender sig til jobcentrets beskæftigelsesmedarbejdere, medarbejdere fra ydelsescentre og konsulenter fra andre aktører.

Tid og sted
9-16

4. juni 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
3. juni 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Birgitte Vallø, Borgerrådgiver i Næstved Kommune

Pris
2.595 kr. + moms