Barnets Lov – udvidet

Barnets Lov i sin nuværende form har fokus på, at forvaltningerne kan træffe afgørelse om anbringelse før fødslen, samt ændret praksis omkring adoption uden samtykke. Derudover ændrer man praksis således at børn selv får partsstatus som 10 årig, og man som barn selv fx kan søge om anbringelse.

Det stiller særlige krav til sagsbehandlingen, journalføring og de faglige vurderinger vi begrunder sagsbehandlingen med.

I dette udvidet kursusforløb bygger vi ovenpå kursus 1, og gennemgår de mest indgribende foranstaltninger i Barnets Lov:

  • Baggrund for ønsket om ændrede forhold for børn og unge der er anbragt
  • Ændringer i anbringelse med og uden samtykke
  • Anmodning om anbringelse
  • Second opinion
  • Samvær
  • Adoption med og uden samtykke

Vi kommer til at gennemgå de nye §§ på området, og drøfter hvordan Barnets Lov i praksis kan implementeres i forvaltningerne.

Kurset er for praktikere, koordinatorer, ledere samt politiske interessenter i kommunalt regi.

Barnets Lov trådte i kraft 1. januar 2024.

Tid og sted
KL. 9.00-15.30

Sted
6. maj 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
13. maj 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Malene Thackrah, socialrådgiver og cand. adm. UC Syd og Roskilde Universitet Center

Pris
2.795 kr. + moms