Sygedagpenge
– når du arbejder på et ydelseskontor.

På dagen vil vi komme hele vejen rundt, så du både får det grundlæggende med samt kommer godt ud i krogene af lovgivningen, herunder de seneste lovændringer og Principafgørelser. Vi gennemgår de faglige udfordringer som i det daglige kan give dig sved på panden. Vi kommer bl.a. ind på:

 • Sygedagpengereformen
 • Grundlæggende betingelser
 • Uarbejdsdygtighed som begreb
 • Sygdom i særlige tilfælde
 • Delvis uarbejdsdygtig
 • Beskæftigelseskrav
 • Ophør, varighed, revurdering og genoptjening
 • Udbetaling
 • Anmeldelse
 • Beregning
 • Refusion

Vidensdeling vil være en del af undervisningsformen og der opfordres til at man medbringer egne sager. Du har også mulighed for at fremsende spørgsmål på forhånd, som vi kan tage op på dagen.

Tid og sted
9-16

12. maj 2022, Zleep Hotel i Høje Taastrup
11. maj 2022, Hotel Scandic i Vejle

28. november 2022, Zleep Hotel i Høje Taastrup
5. december 2022, Hotel Scandic i Vejle

Underviser
Henrik Bæk, Cand. jur. Lektor på UC Syd Esbjerg

Pris
2.395 kr. plus moms