Sygedagpenge
– når du arbejder på et ydelseskontor.

På dagen vil vi komme hele vejen rundt, så du både får det grundlæggende med samt kommer godt ud i krogene af lovgivningen, herunder de seneste lovændringer og Principafgørelser. Vi gennemgår de faglige udfordringer som i det daglige kan give dig sved på panden. Vi kommer bl.a. ind på:

 • Sygedagpengereformen
 • Grundlæggende betingelser
 • Uarbejdsdygtighed som begreb
 • Sygdom i særlige tilfælde
 • Delvis uarbejdsdygtig
 • Beskæftigelseskrav
 • Ophør, varighed, revurdering og genoptjening
 • Udbetaling
 • Anmeldelse
 • Beregning
 • Refusion

Vidensdeling vil være en del af undervisningsformen og der opfordres til at man medbringer egne sager. Du har også mulighed for at fremsende spørgsmål på forhånd, som vi kan tage op på dagen.

Tid og sted
9-15:30

22. april 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
23. april 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Henrik Bæk, lektor, cand. jur.

Pris
2.595 kr. plus moms