Ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension
for rådgivere/vejledere der ikke nødvendigvis sidder med myndighedsansvar


Dette spændende nye grundkursus er skræddersyet til dig, der har en vejledende funktion og som måske kan være usikker på snitfladerne mellem jobafklarings- og ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, men også hvad et rehabiliteringsteam er.
Med fleksjob- og førtidspensionsreformen og senere sygedagpengereformen fik vi de nye ordninger jobafklarings- og ressourceforløb, der ikke alene ligner hinanden, men som alligevel er vidt forskellige.

Antallet af førtidspensionstilkendelser er gennem de sidste fem steget kraftigt i Danmark og snitfladen mellem en førtidspension og et såkaldt fleksjob med meget begrænset arbejdsevne kan ofte være svær at sætte i praksis.

Uanset om du er ny i jobbet eller har været beskæftiget indenfor området i mange år, så er dette kurset for dig.

På dagen kommer vi omkring de forskellige grundkriterier for at tilkende

  • Jobafklaringsforløb
  • Ressourceforløb
  • Fleksjob
  • Førtidspension

Du får også et godt kendskab til Ankestyrelsens praksis på området, lovgivningens kringelkroge samt praksis. Kurset består af oplæg og arbejde med cases.

Hvis der er noget, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Tid og sted
9-15

20. marts 2024 på ZOOM

Underviser
Henrik Bæk, lektor, cand. jur.

Pris
2.100 kr. plus moms