Sociale ydelser til indsatte og domsanbragte

Reglerne om sociale ydelser omkring varetægtsfængsling og afsoning er vanskelige at sætte sig ind i, men nu tilbyder vi en kursusdag hvor vi koncentrerer os om disse svære sager.

Hvem er handlekommune for den indsatte? Vi arbejder først med retssikkerhedslovens regler om opholdskommune, så det står klart, hvilken kommune, der skal handle i den enkelte sag om indsatte. Vi ser også på reglerne om mellemkommunal refusion.

Ydelser til den indsatte/indsattes ægtefælle

  • Betingelserne for ret til hjælp til boligudgifter
  • Beregning af hjælp til boligudgifter
  • Forsørgelse af den indsattes børn
  • Beregning af overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp til den indsattes ægtefælle
  • Hjælp til varetægtsfængslede
  • Hjælp til opbevaring af bohave
  • Hjælp i forbindelse med løsladelsen
  • Hjælp efter løsladelsen
  • Hjælp og muligheder efter anden lovgivning

Dagen vil bestå af underviseroplæg samt små indlagte gruppeopgaver

Tid og sted
9-14

4. april 2024 foran din PC

Underviser
Henrik Bæk, lektor, cand.jur.

Pris
2.100 kr. plus moms