Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området

På dette ZOOM-kursus får du en grundlæggende indføring i reglerne om retten til danske sygedagpenge, når man opholder sig inden for EU/EØS-området. Vi arbejder mest med reglerne om sygedagpenge, men vi kommer også ind på de generelle EU-regler om social sikring.

Vi har fokus på sygedagpenge inden for EU/EØS samt de nordiske regler, men mulighederne og de sociale sikringsrettigheder for personer fra tredjelande ser vi også på. På dagen kommer vi ind på:

– Personkredsen for danske sygedagpenge inden for EU/EØS
– Retten til sygedagpenge og beregning heraf
– Opfølgning i sygedagpengesager ved ophold inden for EU/EØS
– Helbredsdokumentation og digital kommunikation med jobcentret ved ophold inden for EU/EØS
– Forlængelsesreglerne og snitfladen til blandt andet aktivloven
– Handlekommune i EU/EØS-sager
– Generelle EU-regler om arbejdstagerbegrebet, princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed og EU-reglerne om koordinering af social sikring
– Ankestyrelsens praksis og øvrige kilder til viden om området

Tid og sted
9-14

10. juni 2024 foran din PC

Underviser
Peter Hansen, Region Sønderjylland – Schleswig

Pris
2.395 kr. + moms