Mellemkommunale betalinger i pladsanvisningen

I Danmark er der frit skolevalg og frit Institutionsvalg. En del forældre der arbejder omkring kommunegrænsen, køber tit en plads i en anden kommune end bopælskommunen. Reglerne på mellemkommunal refusion efter Dagtilbudsloven og Skoleloven, kan være svære at gennemskue. På dette kursus vil du få en grundlæggende gennemgang af reglerne så du kan blive godt rustet til at klare opgaven. Vi kommer bl.a. ind på:

  • Hvornår kan forældre købe en plads i en anden kommune?
  • Hvilken kommune skal opkræve for udenbyspladsen?
  • Hvad skal bopælskommunen give i tilskud?
  • Hvordan er reglerne for økonomiske fripladstilskud på Dagtilbudsområdet og Skoleområdet?
  • Hvordan er den kommunale betaling mellem kommunerne?
  • Kan en kommune nægte at betale for pladsen?
  • Hvordan er reglerne ved SFO over kommunegrænsen?
  • Hvordan er reglerne ved Krisecenter situation?
  • Hvordan er reglerne ved anbringelsessager?
  • Hvordan er reglerne ved grænsegænger?

Tid og sted
9-12

Når den nye vejledning er kommet, foran din PC

Underviser
Linh Nguyen, Teamleder for forældrebetalingen, Odense Kommune

Pris
1.395 kr. plus moms