Ungeindsatsen
Med de nye regler fra 1-1-22

Den sammenhængende kommunale ungeindsats skal sikre, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Den kommunale ungeindsats skal tage udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen. Lov om aktiv beskæftigelsesindsat skal sikre at alle unge u.30 år får en kompetencegivende uddannelse.

Kurset retter sig mod dig, der arbejder på ungeområdet i jobcenterregi. Vi gennemgår de lovgivningsmæssige krav til unge med kompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp, åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate unge, og vi gennemgår krav til dokumentation og vurdering vedrørende de enkelte målgrupper. Mere konkret kommer vi bl.a. ind på:

  • Uddannelsespålægget – trin for trin
  • Læse-, skrive- og regnetest
  • Ret og pligt – samtaler og tilbud
  • Mentorordninger
  • Min Plan for unge på kontanthjælp
  • CV og jobsøgning
  • Praktikordninger
  • Målgruppevurdering
  • FGU
  • STU

Tid og sted
9-16

9. maj 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
17. maj 2023, Hotel Scandic, Vejle

Underviser
Birgitte Westphal Ovesen, Jurist og socialrådgiver, Afdelingschef i Lyngby-Taarbæk Kommune

Pris
2.395 kr. + moms