Ressourceforløbsydelse

Arbejder du med udbetaling af ressourceforløbsydelse, er dette kursus noget for dig. På kursusdagen vil vi arbejde med begge former for ressourceforløbsydelse, nemlig

  • ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og
  • ressourceforløbsydelse under jobafklaring

Vi arbejder både med ressourceforløbsydelse under ressourceforløb efter LAS kap. 6 a og jobafklaringsforløb efter LAS kap. 6 b og sammenholder kravene til ydelsen med reglerne på kontanthjælpsområdet, herunder:

  • Hvem kan få ressourceforløb/jobafklaringsforløb
  • Hvornår bevilges ressourceforløbsydelsen kap. 6 a/kap. 6b
  • Beregning af ressourceforløbsydelsen
  • Hvad trækker fra i ressourceforløbsydelsen efter lovændringen i 2016
  • Hvad trækker fra, når personen holder ferie, lovændringen i 2016
  • Sanktioner i ressourceforløbsydelsen
  • Opfølgning af ydelsen
  • Hvornår kan ydelsen bringes til standsning

Arbejdsgivere, der udbetaler hel eller delvis løn under jobafklaringsforløb, kan få refusion fra kommunen. Vi gennemgår reglerne for beregning og modtagelse af refusion

Tid og sted
9-15:30

6. juni 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
12. juni 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Henrik Bæk, lektor, cand. jur.

Pris
2.595 kr. plus moms