Regres for sygedagpenge og sociale ydelser

Skal du til at arbejde med regressager, eller ønsker du mere erfaring? Synes du, det er et vanskeligt område, ønsker du overblik og en masse erfaringer så deltag og drag nytte af Danmarks nok førende ekspert inden for området. På grund af manglende regler om regres for sociale ydelser, taber kommunerne og staten ca. 100 mio. kr. om året fra 2016 og fremefter.

  • Fremledelse af de relevante regressager
  • Vurdering af den enkelte sags egnethed for regres
  • Udskrivning af faktura til den ansvarlige skadevolder
  • Hvilke argumenter møder du fra forsikringsbranchen?
  • Relevante sager om stop for udbetaling
  • Forældelsesproblematikken
  • Suspension af forældelsen

Underviser
Peter Klingsten, cand. jur. Selvstændig specialkonsulent

Tid og sted
9-16

3. maj 2023 foran din PC

Pris
4.000 kr. + moms