Hoteller:

Thon Partner Hotel, Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup

Du kan parkere gratis til højre for hotellet. Hotellet ligger 5. min gang fra stationen.

Scandic Hotel, Jakob Gade i Vejle, Flegborg 8-10, 7100 Vejle.
Du kan parkere gratis lige uden for hotellet eller ved Flegmade 4C, dog kun hvis du registrerer din bil i hotellets reception (efter du har parkeret).  Der er betalingsparkering i parkeringshuset Albert, Ved Anlægget 24.
Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9100 Aalborg.
Tilmeldingsfrist:
  • Du kan tilmelde dig kurserne frem til dagen før kursus afholdelse.
  • Bliver et kursus overtegnet prøver vi at oprette et nyt.

Afmelding:
Sker afmelding senere end 10 hele arbejdsdage før kursusdato, refunderes kursusafgiften ikke.

Priser:
Alle priser er ekskl. moms og omfatter undervisning, materiale og forplejning.

Privatlivspolitik for Fagkurser
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne udbyde og afholde kurser, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Kontaktperson: Henrik Bæk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Kursister:

·          Navn

·          Arbejdssted

·          Adresse

·          Telefon

·          mobiltelefon

·          Email

·          Ean nummer

·          kontaktperson

Underviserer:

Navn

·         Adresse

·         Email

·         Telefon

·         Mobiltelefon

·         Cpr nummer

·         Bank kontonummer

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer eller offentlige instanser. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer almindelige personoplysninger så længe det er relevant for drive fagkurser 

Rettigheder
Du har altid ret til:

  • at blive oplyst om behandlingen af data
  • indsigt i egne personoplysninger
  • berigtigelse
  • sletning
  • Re begrænsning af behandling
  • dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • til indsigelse