Barnets Lov 1

Barnets Lov i sin nuværende form ligger op til sagsbehandling i en anden kadence end vi hidtil er vant til.

Der er et klar politisk ønske om at børn og unge i højere grad oplever sig inddraget sig i sagsbehandlingen, og det bærer loven præg.

De faglige vurderinger sættes først og det stiller store krav til, hvordan vi forvalter denne både ift. lokalpolitiske prioriteringer, ledelse og medarbejdere.

I dette kursusforløb gennemgår vi overordnet:

  • Ændret børneperspektiv, baggrund i børnekonventionen, ændret partsstatus
  • Faglige vurdering
  • Screening, afdækning, udredning
  • Udredning metoder
  • Handleplaner, herunder tidsfrister
  • Mulige foranstaltninger

Vi kommer til at gennemgå de nye §§ på området, og drøfter hvordan Barnets Lov i praksis kan implementeres i forvaltningerne.

Kurset er for praktikere, koordinatorer, ledere samt politiske interessenter i kommunalt regi.

Barnets Lov er på nuværende tidspunkt ikke indført, hvorfor kursus indholdet kan ændre sig på sigt.

Tid og sted
Kl. 9.00-15.30

Efterår 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
Efterår 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Malene Thackrah, socialrådgiver og cand. adm. UC Syd og Roskilde Universitet Center

Pris
2.795 kr. + moms