Kontrol af socialt bedrageri – Kom godt fra start!
Ikke reelt enlig

Skal du til at arbejde med socialbedrageri eller har lidt erfaring inden for området, så er dette kursus noget for dig.

I løbet af dagen vil vi, med udgangspunkt i sager fra det virkelige liv, komme ind på love og regler og se, hvorledes det er muligt at lave effektiv kontrol inden for de eksisterende rammer.
Vi kommer ind på:

  • Hvilke opgaver kan høre til under de kommunale kontrolopgaver og hvad er socialt bedrageri?
  • Ikke reelt enlig forsørger og økonomisk friplads
  • Korrekt folkeregistrering
  • Hvilke basale love og regler er der i kontrolsamarbejdet
  • (Kontroltrin 1,2 og 3)
  • Anmeldelser – anonyme eller ikke anonyme?
  • Optager vi sagen af egen drift
  • Selvinkriminering
  • Gennemgang af et sagsforløb i en enlig sag
  • Den særlige kommunale vejledningsforpligtigelse – hvis sagen skal holde i Ankestyrelsen.

Tid og sted
9-16

efterår 2024

Underviser
Tine Borring Frederiksen, Kontrolmedarbejder i Jammerbugt Kommune

Pris
2.595 kr. + moms