Integrationsloven – med nyeste ændringer på udlændingeområdet

Arbejder du med integrationsloven, herunder indkvartering, danskuddannelse og beskæftigelsesrettet indsats for udlændinge omfattet af integrationsloven, enten som sagsbehandler eller jobkonsulent, er dette kursus måske noget for dig.

På kursusdagen kommer vi omkring de fleste af de opgaver, kommunerne har inden for integrationsloven og danskuddannelsesloven, herunder de opgaver, kommunerne har overfor ukrainere, der får opholdstilladelse og bliver omfattet af integrationsloven.

Kurset retter sig særligt mod medarbejdere, der er nye på området.

Vi gennemgår det nyeste, der sker på integrationsområdet, herunder aktuelle lovændringer.  På kursusdagen gennemgår vi bl.a.:

  • Integrationslovens målgrupper
  • Kommunernes opgaver i henhold til integrationsloven, herunder
  • modtagelse, indkvartering og boligplacering
  • helbredsmæssig vurdering
  • selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram
  • kontrakt og opfølgning
  • danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrergruppen
  • beskæftigelsesrettede tilbud i henhold integrationsloven
  • flytning til ny kommunen for udlændinge omfattet af integrationsloven
  • Kort om finansiering af indsatsen med fokus på resultattilskud.

 

Tid og sted
9-16

AFLYST! 15. april 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
6. maj 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Birgitte Vallø, Borger Rådgiver. Næstved Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms