Integrationsloven – med nyeste ændringer på udlændingeområdet

Arbejder du med integrationsloven, herunder danskuddannelse og beskæftigelsesrettet indsats for udlændinge omfattet af integrationsloven, enten som sagsbehandler eller jobkonsulent, er dette kursus måske noget for dig.

På kursusdagen kommer vi omkring de fleste af de opgaver, kommunerne har inden for integrationsloven og danskuddannelsesloven, herunder de opgaver, kommunerne har overfor ukrainere, der får opholdstilladelse og bliver omfattet af integrationsloven.

Vi gennemgår det nyeste, der sker på integrationsområdet, herunder aktuelle lovændringer.  På kursusdagen gennemgår vi bl.a.:

 • Integrationslovens målgrupper
 • Kommunernes opgaver i henhold til integrationsloven, herunder
  • -modtagelse og boligplacering
  • -helbredsmæssig vurdering
  • -selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram
  • -kontrakt og opfølgning
  • -danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrergruppen
  • -beskæftigelsesrettede tilbud i henhold integrationsloven
 • flyttebestemmelsen” i integrationsloven
 • Kort om finansiering af indsatsen med fokus på resultattilskud
 • Hovedbetingelser for tidsubegrænset ophold

Kurset retter sig særligt mod medarbejdere, der er nye på området.

Tid og sted
9-16

11. november 2022, Zleep Hotel, Høje Taastrup
21. november 2022, Hotel Scandic, Vejle

3. maj 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
8. maj 2023, Hotel Scandic, Vejle

Underviser
Birgitte Vallø, Borger Rådgiver. Næstved Kommune

Pris
2.395 kr. plus moms