Cpr. lovgivningen og folkeregistrering

Hvem bor hvor? Sidder du som sagsbehandler i kommunen og skal forholde dig til borgerens folkeregisteregistrering – f.eks. i forbindelse med fastlæggelsen af handlepligten efter retssikkerhedsloven eller andre tilfælde? På dette kursus kommer vi rundt om lovgivningens krav og regler med vægt på:

  • Lovens formål
  • Den kommunale folkeregistrering
  • Flytning i Danmark
  • Tilflytning til Danmark
  • Fraflytning til udlandet
  • Videregivelse af oplysninger
  • Offentlige myndigheders behandling af personnummer
  • Klageadgangen
  • Straf

Kurset henvender sig til ledere og kommunale sagsbehandlere, der i deres daglige sagsbehandling har behov for en grundlæggende indsigt i reglerne om folkeregistrering.

Tid og sted
9-16

4. marts 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
28. februar 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Mette Isen Poulsen,  Specialist, Guldborgsund Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms