Enkeltydelser – for sagsbehandlere, der vil gå i dybden med det socialfaglige skøn i Aktivlovens §§ 81, 81a og 85

Kurset er for dig, der behandler ansøgninger om enkeltydelser efter Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81, 81a og 85 (eller tilsvarende bestemmelser i integrationsloven), og som har ønske om at gå mere i dybden med det socialfaglige skøn. Vi ser bl.a. på

  • Enkeltydelser efter LAS § 81
  • Betydningen af ”ændringer i forholdene”, og vurdering af ”en rimeligt begrundet enkeltudgift”.
  • Vurdering af borgerens evne til selv at afholde udgiften, formuevurdering og den økonomiske vurdering.
  • Vurdering af hvornår, der undtagelsesvist kan ydes hjælp til forudsigelig udgift.

og hele samspillet mellem de forskellige argumenter, når en god begrundelse skal bygges op.

  • LAS § 81a

Begrebet udsættelsestruet, målgruppen for hjælpen mm. Opbygning af afgørelse med begrundelse.

  • Hjælp flytteudgifter LAS § 85
  • Vurdering af boligmæssig forbedring og flytning af andre grunde, samt hvilke udgifter der er omfattet af §85.

Opbygning af afgørelse, herunder begrundelse og samspillet, når der ansøges om hjælp efter både § 81 og § 85. Vi ser både på intentionerne med bestemmelserne, Ankestyrelsens mange afgørelser og deltagernes egne sager/eksempler. Deltagere har mulighed for at sende sager/problemstillinger (anonymiserede) inden kurset. Fiktive cases inddrages for at give mulighed for at vurdere sager konkret og individuelt, og for at træne det at skrive en god begrundelse.  

Tid og sted
9-16

7. december 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
14. december 2023, Scandic Hotel, Vejle

Underviser
Birgitte Vallø, Borgerrådgiver i Næstved Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms