2021

August
Rehabilitering og førtidspension Vejle 23-08-2021
Revalideringsydelse Vejle 30-08-2021
Revalideringsydelse Høje Taastrup 31-08-2021

 

September
Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og § 95 Høje Taastrup 07-09-2021
Rehabilitering og førtidspension Høje Taastrup 07-09-2021
Danskuddannelsesloven
LAB – loven
LAB – loven
Virtuelt
Høje Taastrup
Vejle
08-09-2021
08-09-2021
09-09-2021
Rådighed og sanktioner Høje Taastrup 13-09-2021
Cpr lovgivningen og folkeregistrering  Høje Taastrup 13-09-2021
Beboerindskudslån Høje Taastrup 20-09-2021
Revalidering Vejle 14-09-2021
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Høje Taastrup 14-09-2021
Personlige tillæg Høje Taastrup 14-09-2021
Revalidering Høje Taastrup 15-09-2021
Pas Høje Taastrup 15-09-2021
Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og § 95 Vejle 15-09-2021
Særlig støtte efter aktivlovens §34
Vikarer og løsarbejdere – sygedagpenge
Høje Taastrup
Virtuelt
21-09-2021
22-09-2021
Beboerindskudslån Vejle 23-09-2021
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Vejle 27-09-2021
Læs et regnskab  Høje Taastrup 27-09-2021
Personlige tillæg Vejle 27-09-2021
Når udlændinge søger kontanthjælp Vejle 28-09-2021
Cpr lovgivningen og folkeregistrering  Vejle 28-09-2021
Pladsanvisning  Høje Taastrup 28-09-2021
Når udlændinge søger kontanthjælp Høje Taastrup 29-09-2021
Pas Vejle 29-09-2021

 

Oktober
Mellemkommunal refusion Høje Taastrup 04-10-2021
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 04-10-2021
Servicelovens §§ 119 – 122 med snitflader til § 118 Høje Taastrup 04-10-2021
Ressourceforløbsydelse Høje Taastrup 05-10-2021
Social bedrageri – samtaler og sager Høje Taastrup 06-10-2021
Serviceloven § 100 Høje Taastrup 07-10-2021
Økonomisk friplads Høje Taastrup 07-10-2021
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Vejle 07-10-2021
Social bedrageri – samtaler og sager Vejle 11-10-2021
Læs et regnskab Vejle 11-10-2021
Økonomisk friplads Vejle 11-10-2021
Kontering på beskæftigelsesområdet Høje Taastrup 11-10-2021
Mellemkommunal refusion Vejle 12-10-2021
Pladsanvisning Vejle 12-10-2021
Servicelovens §§ 119 – 122 med snitflader til § 118 Vejle 12-10-2021
Rådighed og sanktioner Vejle 13-10-2021
Ungeindsatsen med de nye regler fra 1-1-22 Høje Taastrup 13-10-2021
Serviceloven § 100 Vejle 13-10-2021
Ungeindsatsen med de nye regler fra 1-1-22 Vejle 28-10-2021
Vind dine sager Høje Taastrup 20-10-2021
Ressourceforløbsydelse Vejle 21-10-2021
Enkeltydelser – videregående Høje Taastrup 26-10-2021
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Høje Taastrup 26-10-2021
Kørekort – grundlæggende
Regres videregående
Høje Taastrup
Virtuelt
27-10-2021
27-10-2021
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse
Ungeindsatsen med de nye regler fra 1-1-22
Høje Taastrup
Vejle
28-10-2021
28-10-2021

 

November
Værgemål og magtanvendelse Høje Taastrup 02-11-2021
Sagsbehandling og gode afgørelser Høje Taastrup 03-11-2021
Ledighedsydelse Høje Taastrup 03-11-2021
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 03-11-2021
Sagsbehandling og gode afgørelser Vejle 04-11-2021
Enkeltydelser – videregående Vejle 08-11-2021
Vind dine sager Vejle 08-11-2021
Flekslønstilskud Vejle 08-11-2021
Social bedrageri – kom godt i gang Virtuelt 09-11-2021
Pensioner – fra før 2003 Høje Taastrup 09-11-2021
Vielser – grundlæggende
Tandbehandling – enkeltydelser
Høje Taastrup
Virtuelt
09-11-2021
12-11-2021
Ledighedsydelse Vejle 15-11-2021
Værgemål og magtanvendelse Vejle 15-11-2021
Den gode samtale og konflikthåndtering Høje Taastrup 17-11-2021
Repatriering og Reintegrationsbistand Høje Taastrup 22-11-2021
Regulering af økonomisk friplads Virtuelt 22-11-2021
Sygedagpenge – revurdering Virtuelt 22-11-2021
Fleksløntilskud Høje Taastrup 22-11-2021
Hovedloven Vejle 23-11-2021
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Høje Taastrup 23-11-2021
Støtte til bil – servicelovens §114 Høje Taastrup 23-11-2021
Hovedloven Høje Taastrup 24-11-2021
Sygedagpenge – ydelseskontor Høje Taastrup 24-11-2021
Vielser – grundlæggende Vejle 25-11-2021
Sygedagpenge § 56 Vejle 25-11-2021
Støtte til bil – servicelovens §114 Vejle 25-11-2021
Helbredstillæg Vejle 29-11-2021
Sygedagpenge § 56 Høje Taastrup 30-11-2021

 

December
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Vejle 01-12-2021
Offentlig begravelse/bisættelse Høje Taastrup 02-12-2021
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Høje Taastrup 06-12-2021
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Vejle 06-12-2021
Vielser – udenlandske sager Høje Taastrup 06-12-2021
Kørekort – grundlæggende Vejle 06-12-2021
Kontering på beskæftigelsesområdet Vejle 06-12-2021
Repatriering og Reintegrationsbistand Vejle 07-12-2021
Kørekort – videregående Vejle 07-12-2021
Social bedrageri – Brug nettet Høje Taastrup 07-12-2021
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Vejle 08-12-2021
Kontanthjælp og uddannelseshjælp -videregående Høje Taastrup 08-12-2021
Den gode samtale og konflikthåndtering Vejle 08-12-2021
Social bedrageri – Brug nettet Vejle 09-12-2021
Helbredstillæg
Tandbehandling – personlige tillæg
Høje Taastrup
Virtuelt
09-12-2021
10-12-2021
Ydelse til indsatte og domsanbragte
Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
Virtuelt
Virtuelt
13-12-2021
13-12-2021
Kørekort – videregående Høje Taastrup 13-12-2021
Kontanthjælp og uddannelseshjælp -videregående Vejle 14-12-2021
Vielser – udenlandske sager Vejle 14-12-2021
Pensioner – fra før 2003 Vejle 15-12-2021
Offentlig begravelse/bisættelse Vejle 15-12-2021

Ændringer kan forekomme.