November
Vikarer og løsarbejdere – sygedagpenge
Rådighed og sanktioner
ZOOM
Høje Taastrup
01-11-2022
03-11-2022
Socialbedrager – alt det kedelige ZOOM 03-11-2022
Sygedagpenge § 56 Vejle 02-11-2022
Helbredstillæg (flyttet til 7-12)
Tandlægefaglig vurdering – enkeltydelser
Høje Taastrup
ZOOM
03-11-2022
04-11-2022
Rådighed og sanktioner Vejle 07-11-2022
Kontering på beskæftigelsesområdet Vejle 07-11-2022
Kørekort – grundlæggende
Sagsbehandling og gode afgørelser
Høje Taastrup
Høje Taastrup
08-11-2022
08-11-2022
Rehabilitering og førtidspension Vejle 08-11-2022
Helbredstillæg
Skånejob – løntilskudsjobs til førtidspensionister
Vejle
Høje Taastrup
08-11-2022
08-11-2022
Rehabilitering og førtidspension Høje Taastrup 09-11-2022
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 09-11-2022
Revalideringsydelse Høje Taastrup 10-11-2022
Den gode samtale og konflikthåndtering Høje Taastrup 10-11-2022
Ledighedsydelse
Integrationsloven…
Høje Taastrup
Høje Taastrup
14-11-2022
14-11-2022
Kørekort – grundlæggende Vejle 15-11-2022
Revalideringsydelse Vejle 15-11-2022
Ledighedsydelse Vejle 15-11-2022
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Vejle 16-11-2022
Revalidering Høje Taastrup 16-11-2022
GDPR – for sagsbehandlere Høje Taastrup 16-11-2022
Den gode samtale og konflikthåndtering
Skånejob – løntilskudsjobs til førtidspensionister
Vejle
Vejle
17-11-2022
17-11-2022
Regulering af økonomisk friplads Teams 18-11-2022
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne.
Integrationsloven…
Høje Taastrup
Vejle
21-11-2022
21-11-2022
Revalidering Vejle 21-11-2022
Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og § 95 Høje Taastrup 21-11-2022
Offentlig begravelse/bisættelse Høje Taastrup 21-11-2022
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Vejle 22-11-2022
GPDR – for sagsbehandlere Vejle 22-11-2022
Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og § 95 Vejle 23-11-2022
Offentlig begravelse/bisættelse Vejle 23-11-2022
Fleksløntilskud Høje Taastrup 23-11-2022
Sygedagpenge – ydelseskontor Høje Taastrup 28-11-2022
Vielser Høje Taastrup 28-11-2022
Fleksløntilskud Vejle 28-11-2022
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Høje Taastrup 29-11-2022
Ressourceforløbsydelse Høje Taastrup 30-11-2022
Vielser Vejle 30-11-2022

 

December
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 05-12-2022
Kørekort – videregående Høje Taastrup 06-12-2022
Repatriering og Reintegrationsbistand Høje Taastrup 07-12-2022
Ressourceforløbsydelse Vejle 07-12-2022
Social bedrageri – Brug nettet ZOOM 07-12-2022
Jobafklaringforløb Høje Taastrup 08-12-2022
Kørekort – videregående Vejle 12-12-2022
Repatriering og Reintegrationsbistand Vejle 12-12-2022
Pensioner – fra før 2003 Vejle 12-12-2022
Pensioner – fra før 2003
Jobafklaringsforløb
Høje Taastrup
Vejle
13-12-2022
13-12-2022

 

Februar
Enkeltydelser Høje Taastrup 06-02-2023
LAB loven Vejle 06-02-2023
Når udlændinge søger kontanthjælp Vejle 06-02-2023
Når udlændinge søger kontanthjælp Høje Taastrup 07-02-2023
LAB loven Høje Taastrup 09-02-2023

 

Marts
Enkeltydelser Vejle 06-03-2023
Personlige tillæg Høje Taastrup 06-03-2023
Revurdering og forlængelse ZOOM 07-03-2023
Sagsbehandling og gode afgørelser Høje Taastrup 08-03-2023
Cpr lovgivningen og folkeregistrering  Høje Taastrup 09-03-2023
Beboerindskudslån Høje Taastrup 13-03-2023
Cpr lovgivningen og folkeregistrering  Vejle 15-03-2023 (flyttet)
Sagsbehandling og gode afgørelser
Cpr lovgivningen og folkeregistrering 
Vejle
Vejle
15-03-2023
17-03-2023
Personlige tillæg Vejle 20-03-2023
Mellemkommunal refusion Høje Taastrup 21-03-2023
Beboerindskudslån Vejle 21-03-2023
Mellemkommunal refusion  Vejle 27-03-2023

 

April
Fleksjob og indsats under ledighedsydelse Vejle 12-04-2023
Læs et regnskab  Høje Taastrup 12-04-2023
Fleksjob og indsats under ledighedsydelse Høje Taastrup 13-04-2023
Læs et regnskab 
Socialt bedrageri – Sproglige bedragere (dag 1) kl. 9 – 12
Socialt bedrageri – Sproglige bedragere (dag 2) kl. 9 – 12:30
Vejle
ZOOM
ZOOM
17-04-2023
18-04-2023
19-04-2023
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Høje Taastrup 19-04-2023
Vikarer og løsarbejdere – sygedagpenge ZOOM 19-04-2023
Serviceloven §§ 95-96, Hjælpeordninger Høje Taastrup 24-04-2023
Ydelse til indsatte og domsanbragte ZOOM 26-04-2023
Tandbehandling – helbredstillæg og personligt tillæg ZOOM 28-04-2023

 

Maj
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – grundlæggende
Særlig støtte efter aktivlovens §34 
Vejle
Vejle
02-05-2023
03-05-2023
Integrationsloven Høje Taastrup 03-05-2023
Regres ZOOM 03-05-2023
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne Høje Taastrup 08-05-2023
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 08-05-2023
Den gode samtale og konflikthåndtering
Integrationsloven
Vejle
Vejle
08-05-2023
08-05-2023
Ungeindsatsen Høje Taastrup 09-05-2023
Sygedagpenge – ydelseskontor Høje Taastrup 09-05-2023
Pladsanvisning Høje Taastrup 09-05-2023
Offentlig begravelse/bisættelse Vejle 09-05-2023
Ledighedsydelse Høje Taastrup 10-05-2023
Integrationsloven Vejle 10-05-2023 (flyttet)
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – grundlæggende Vejle 10-05-2023 (flyttet)
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Høje Taastrup 10-05-2023
Offentlig begravelse/bisættelse Høje Taastrup 10-05-2023
Pas ZOOM 11-05-2023
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Høje Taastrup 11-05-2023
Kørekort – grundlæggende Høje Taastrup 16-05-2023
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne Vejle 16-05-2023
Fleksløntilskud Høje Taastrup 16-05-2023
Ledighedsydelse Vejle 17-05-2023
Ungeindsatsen Vejle 17-05-2023
Den gode samtale og konflikthåndtering Høje Taastrup 17-05-2023
Regres – videregående ZOOM 17-05-2023
Ressourceforløb Vejle 22-05-2023
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 22-05-2023
Pladsanvisning Vejle 22-05-2023
Fleksløntilskud Vejle 22-05-2023
Kørekort – videregående Høje Taastrup 24-05-2023
Ressourceforløb Høje Taastrup 24-05-2023
Tandlægefaglig vurdering – enkeltydelser ZOOM 26-05-2023

 

Juni
Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring ZOOM 07-06-2023
Vielser Høje Taastrup 07-06-2023
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Høje Taastrup 07-06-2023
Kørekort – grundlæggende Vejle 12-06-2023
Rådighed og sanktioner Vejle 12-06-2023
Rehabilitering og førtidspension Vejle 12-06-2023
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – videregående Høje Taastrup 13-06-2023
Kørekort – videregående Vejle 13-06-2023
Helbredstillæg Høje Taastrup 13-06-2023
Vielser  Vejle 14-06-2023
Jobafklaringsforløb Høje Taastrup 14-06-2023
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Vejle 14-06-2023
Kontanthjælp og uddannelseshjælp – videregående Vejle 19-06-2023
Jobafklaringsforløb Vejle 19-06-2023
Rehabilitering og førtidspension Høje Taastrup 20-06-2023
Helbredstillæg Vejle 20-06-2023
Rådighed og sanktioner Høje Taastrup 21-06-2023
Ressourceforløbsydelse Høje Taastrup 21-06-2023
Ressourceforløbsydelse Vejle 22-06-2023

Ændringer kan forekomme. Der tages forbehold for trykfejl og mangler.