Maj
Regres
Pladsanvisning
ZOOM
Høje Taastrup
03-05-2022
03-05-2022
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Høje Taastrup 04-05-2022
Regulering af økonomisk friplads ZOOM 09-05-2022
Regres – videregående ZOOM 09-05-2022
Ledighedsydelse Høje Taastrup 10-05-2022
Udviklingsbeskrivelse af borgerens arbejdsevne Høje Taastrup 11-05-2022
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 11-05-2022
Sygedagpenge – ydelseskontor Høje Taastrup 12-05-2022
Den gode samtale og konflikthåndtering Vejle 12-05-2022
Rådighed og sanktioner Høje Taastrup 16-05-2022
Ungeindsatsen Høje Taastrup 16-05-2022
Ledighedsydelse Vejle 16-05-2022
Rådighed og sanktioner Vejle 17-05-2022
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 17-05-2022
Kørekort – grundlæggende Høje Taastrup 18-05-2022
Fleksløntilskud Høje Taastrup 18-05-2022
Ungeindsatsen Vejle 18-05-2022
Pladsanvisning Vejle 18-05-2022
Den gode samtale og konflikthåndtering Høje Taastrup 19-05-2022
Kørekort – videregående Høje Taastrup 23-05-2022
Fleksløntilskud
Integrationsloven – med nyeste ændringer
Integrationsloven – med nyeste ændringer
Vejle
Vejle
Høje Taastrup
23-05-2022
23-05-2022
25-05-2022
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Vejle 30-05-2022
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Høje Taastrup 31-05-2022

 

Juni
Rehabiliteringsplaner og førtidspension Høje Taastrup 01-06-2022
Rehabiliteringsplaner og førtidspension
Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
Vejle
ZOOM
02-06-2022
02-06-2022
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Høje Taastrup 07-06-2022
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Høje Taastrup 08-06-2022
Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring ZOOM 02-06-2022
Vielser
Jobafklaringsforløb
Høje Taastrup
ZOOM
09-06-2022
09-06-2022
Kontanthjælp og uddannelseshjælp -videregående Vejle 13-06-2022
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Vejle 13-06-2022
Kontanthjælp og uddannelseshjælp -videregående Høje Taastrup 14-06-2022
Ressourceforløbsydelse Høje Taastrup 15-06-2022
Helbredstillæg Høje Taastrup 15-06-2022
Vielser Vejle 15-06-2022
Kørekort – grundlæggende Vejle 15-06-2022
Ressourceforløbsydelse Vejle 16-06-2022
Kørekort – videregående Vejle 16-06-2022
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Vejle 20-06-2022
Helbredstillæg Vejle 21-06-2022

 

August
Når udlændinge søger kontanthjælp Vejle 29-08-2022
Når udlændinge søger kontanthjælp Høje Taastrup 30-08-2022

 

September
Ressourceforløb Vejle 05-09-2022
Ressourceforløb Høje Taastrup 06-09-2022
Social bedrageri – kom godt i gang ZOOM 07-09-2022
Serviceloven §§ 41-42 Høje Taastrup 07-09-2022
Serviceloven §§ 41-42 Vejle 08-09-2022
Danskuddannelsesloven ZOOM 09-09-2022
Serviceloven § 100 Vejle 13-09-2022
Mellemkommunal refusion i pladsanvisningen – betalingen og beregningen Teams Udskudt
Serviceloven § 100 Høje Taastrup 15-09-2022
Mellemkommunal refusion Høje Taastrup 19-09-2022
Ydelse til indsatte og domsanbragte ZOOM 19-09-2022
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Høje Taastrup 19-09-2022
Enkeltydelser Høje Taastrup 20-09-2022
Mellemkommunal refusion Vejle 21-09-2022
Enkeltydelser – videregående Vejle 22-09-2022
Pas ZOOM 23-09-2022
Tandlægefaglig vurdering – enkeltydelser ZOOM 23-09-2022
Personlige tillæg Høje Taastrup 26-09-2022
LAB loven Vejle 27-09-2022
LAB loven Høje Taastrup 28-09-2022
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Vejle 29-09-2022

 

Oktober
Økonomisk friplads Høje Taastrup 04-10-2022
Enkeltydelser Vejle 05-10-2022
Værgemål og magtanvendelse Høje Taastrup 05-10-2022
Servicelovens §§ 119 – 122 med snitflader til § 118 Høje Taastrup 05-10-2022
Personlige tillæg Vejle 06-10-2022
Tandbehandling – helbredstillæg og personligt tillæg ZOOM 07-10-2022
Enkeltydelser – videregående Høje Taastrup 10-10-2022
Servicelovens §§ 119 – 122 med snitflader til § 118 Vejle 10-10-2022
Sagsbehandling og gode afgørelser Høje Taastrup 11-10-2022
Værgemål og magtanvendelse Vejle 11-10-2022
Økonomisk friplads Vejle 12-10-2022
Sagsbehandling og gode afgørelser Vejle 13-10-2022
Støtte til bil – servicelovens §114 Høje Taastrup 24-10-2022
Fleksjob og indsats under ledighedsydelse Vejle 25-10-2022
Kontering på beskæftigelsesområdet Høje Taastrup 25-10-2022
Fleksjob og indsats under ledighedsydelse Høje Taastrup 26-10-2022
Støtte til bil – servicelovens §114 Vejle 26-10-2022
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Høje Taastrup 26-10-2022
Sygedagpenge § 56 Høje Taastrup 27-10-2022
Vikarer og løsarbejdere – sygedagpenge ZOOM 28-10-2022

 

November
Rådighed og sanktioner Høje Taastrup 03-11-2022
Socialbedrager – alt det kedelige ZOOM 03-11-2022
Sygedagpenge § 56 Vejle 02-11-2022
Helbredstillæg Høje Taastrup 03-11-2022
Rådighed og sanktioner Vejle 07-11-2022
Kontering på beskæftigelsesområdet Vejle 07-11-2022
Kørekort – grundlæggende Høje Taastrup 08-11-2022
Rehabilitering og førtidspension Vejle 08-11-2022
Helbredstillæg Vejle 08-11-2022
Rehabilitering og førtidspension Høje Taastrup 09-11-2022
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 09-11-2022
Revalideringsydelse Høje Taastrup 10-11-2022
Den gode samtale og konflikthåndtering Høje Taastrup 10-11-2022
Ledighedsydelse Høje Taastrup 14-11-2022
Kørekort – grundlæggende Vejle 15-11-2022
Revalideringsydelse Vejle 15-11-2022
Ledighedsydelse Vejle 15-11-2022
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Vejle 16-11-2022
Revalidering Høje Taastrup 16-11-2022
GDPR – for sagsbehandlere Høje Taastrup 16-11-2022
Den gode samtale og konflikthåndtering Vejle 17-11-2022
Regulering af økonomisk friplads Teams 18-11-2022
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Høje Taastrup 21-11-2022
Revalidering Vejle 21-11-2022
Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og § 95 Høje Taastrup 21-11-2022
Offentlig begravelse/bisættelse Høje Taastrup 21-11-2022
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Vejle 22-11-2022
GPDR – for sagsbehandlere Vejle 22-11-2022
Hjælpeordninger, Serviceloven § 96 og § 95 Vejle 23-11-2022
Offentlig begravelse/bisættelse Vejle 23-11-2022
Fleksløntilskud Høje Taastrup 23-11-2022
Sygedagpenge – ydelseskontor Høje Taastrup 28-11-2022
Vielser Høje Taastrup 28-11-2022
Fleksløntilskud Vejle 28-11-2022
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Høje Taastrup 29-11-2022
Ressourceforløbsydelse Høje Taastrup 30-11-2022
Vielser Vejle 30-11-2022

 

December
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 05-12-2022
Kørekort – videregående Høje Taastrup 06-12-2022
Repatriering og Reintegrationsbistand Høje Taastrup 07-12-2022
Ressourceforløbsydelse Vejle 07-12-2022
Social bedrageri – Brug nettet ZOOM 07-12-2022
jobafklaringforløb ZOOM 08-12-2022
Kørekort – videregående Vejle 12-12-2022
Repatriering og Reintegrationsbistand Vejle 12-12-2022
Pensioner – fra før 2003 Vejle 12-12-2022
Pensioner – fra før 2003 Høje Taastrup 13-12-2022

Ændringer kan forekomme.