2021

December
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Vejle 01-12-2021
Offentlig begravelse/bisættelse Høje Taastrup 02-12-2021
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Høje Taastrup 06-12-2021
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Vejle 06-12-2021
Vielser – udenlandske sager Høje Taastrup 06-12-2021
Kørekort – grundlæggende Vejle 06-12-2021
Kontering på beskæftigelsesområdet Vejle 06-12-2021
Repatriering og Reintegrationsbistand Vejle 07-12-2021
Kørekort – videregående Vejle 07-12-2021
Social bedrageri – Brug nettet Høje Taastrup 07-12-2021
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Vejle 08-12-2021
Kontanthjælp og uddannelseshjælp -videregående Høje Taastrup 08-12-2021
Den gode samtale og konflikthåndtering Vejle 08-12-2021
Social bedrageri – Brug nettet Vejle 09-12-2021
Helbredstillæg
Tandbehandling – personlige tillæg
Høje Taastrup
Virtuelt
09-12-2021
10-12-2021
Ydelse til indsatte og domsanbragte
Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
Virtuelt
Virtuelt
13-12-2021
13-12-2021
Kørekort – videregående Høje Taastrup 13-12-2021
Kontanthjælp og uddannelseshjælp -videregående Vejle 14-12-2021
Vielser – udenlandske sager Vejle 14-12-2021
Pensioner – fra før 2003 Vejle 15-12-2021
Offentlig begravelse/bisættelse
Repatriering og Reintegrationsbistand
Vejle
Høje Taastrup
15-12-2021
20-12-2021

2022

Januar
Læs et regnskab Høje Taastrup 24-01-2022
Når udlændinge søger kontanthjælp Vejle 31-01-2022
Februar
Når udlændinge søger kontanthjælp Høje Taastrup 01-02-2022
Læs et regnskab Vejle 07-02-2022
Enkeltydelser Høje Taastrup 10-02-2022
LAB loven Høje Taastrup 10-02-2022
LAB loven Vejle 14-02-2022

 

Marts
Personlige tillæg Høje Taastrup 02-03-2022
Sagsbehandling og gode afgørelser Høje Taastrup 03-03-2022
Enkeltydelser
Ressourceforløb – de nye regler pr 1-1-22
Vejle
ZOOM
03-03-2022
04-03-2022
Personlige tillæg Vejle 07-03-2022
GPDR – for sagsbehandlere Høje Taastrup 09-03-2022
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Høje Taastrup 09-03-2022
Sagsbehandling og gode afgørelser Vejle 09-03-2022
Vind dine sager Vejle 14-03-2022
Vind dine sager Høje Taastrup 15-03-2022
Repatriering og Reintegrationsbistand Vejle 15-03-2022
Repatriering og Reintegrationsbistand Høje Taastrup 16-03-2022
GPDR – for sagsbehandlere Vejle 16-03-2022
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Vejle 17-03-2022
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Høje Taastrup 21-03-2022
Mellemkommunal refusion Høje Taastrup 21-03-2022
Mellemkommunale betalinger i pladsanvisningen ZOOM 29-03-2022
Mellemkommunal refusion Vejle 29-03-2022
Udviklingsbeskrivelser af borgeren arbejdsevne. Vejle 30-03-2022

 

April
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Vejle 04-04-2022
Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse Høje Taastrup 05-04-2022
Revurdering og forlængelse ZOOM 06-04-2022
Vikarer og løsarbejdere – sygedagpenge ZOOM 21-04-2022
Ydelse til indsatte og domsanbragte ZOOM 25-04-2022
Beboerindskudslån Høje Taastrup 26-04-2022
Socialbedrager – alt det kedelige ZOOM 26-04-2022
Beboerindskudslån Vejle 27-04-2022

 

Maj
Regres
Pladsanvisning
ZOOM
Høje Taastrup
03-05-2022
03-05-2022
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Høje Taastrup 04-05-2022
Regulering af økonomisk friplads ZOOM 09-05-2022
Regres – videregående ZOOM 09-05-2022
Ledighedsydelse Høje Taastrup 10-05-2022
Pladsanvisning Høje Taastrup 03-05-2022
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 11-05-2022
Sygedagpenge – ydelseskontor Høje Taastrup 12-05-2022
Den gode samtale og konflikthåndtering Vejle 12-05-2022
Rådighed og sanktioner Høje Taastrup 16-05-2022
Ungeindsatsen Høje Taastrup 16-05-2022
Ledighedsydelse Vejle 16-05-2022
Rådighed og sanktioner Vejle 17-05-2022
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 17-05-2022
Kørekort – grundlæggende Høje Taastrup 18-05-2022
Fleksløntilskud Høje Taastrup 18-05-2022
Ungeindsatsen Vejle 18-05-2022
Pladsanvisning Vejle 18-05-2022
Den gode samtale og konflikthåndtering Høje Taastrup 19-05-2022
Kørekort – videregående Høje Taastrup 23-05-2022
Fleksløntilskud Vejle 23-05-2022
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Vejle 30-05-2022
Kontanthjælp og uddannelseshælp – grundlæggende Høje Taastrup 31-05-2022

 

Juni
Rehabilitering og førtidspension Høje Taastrup 01-06-2022
Rehabilitering og førtidspension Vejle 02-06-2022
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Høje Taastrup 07-06-2022
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Høje Taastrup 08-06-2022
Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring ZOOM 08-06-2022
Vielser – udenlandske sager Høje Taastrup 09-06-2022
Kontanthjælp og uddannelseshjælp -videregående Vejle 13-06-2022
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området Vejle 13-06-2022
Kontanthjælp og uddannelseshjælp -videregående Høje Taastrup 14-06-2022
Ressourceforløbsydelse Høje Taastrup 15-06-2022
Helbredstillæg Høje Taastrup 15-06-2022
Vielser – udenlandske sager Vejle 15-06-2022
Kørekort – grundlæggende Vejle 15-06-2022
Ressourceforløbsydelse Vejle 16-06-2022
Kørekort – videregående Vejle 16-06-2022
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Vejle 20-06-2022
Helbredstillæg Vejle 21-06-2022

Ændringer kan forekomme.