December 2023

Kørekort – videregående Høje Taastrup 04-12-2023
Kørekort – videregående Vejle 05-12-2023
Når udlændinge søger kontanthjælp Høje Taastrup 06-12-2023
Sagsbehandling og gode afgørelser Høje Taastrup 06-12-2023
Enkeltydelser – LAS §§81, 81a og 85 – dybdegående  Høje Taastrup 07-12-2023
Ressourceforløbsydelse Høje Taastrup 07-12-2023
Kontanthjælp – videregående Vejle 11-12-2023
Kontanthjælp – videregående Høje Taastrup 12-12-2023
Helbredstillæg Høje Taastrup 12-12-2023
Pensioner – fra før 2003 Høje Taastrup 13-12-2023
Repatriering og Reintegrationsbistand Vejle 13-12-2023
LAB loven Vejle 14-12-2023
Enkeltydelser – LAS §§81, 81a og 85 – dybdegående  Vejle 14-12-2023
Pensioner – fra før 2003 Vejle 14-12-2023
Social bedrageri – Brug nettet ZOOM 14-12-2023
 

Forår 2024

Februar
Enkeltydelser Høje Taastrup 27-02-2024
Personlige tillæg Høje Taastrup 27-02-2024
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Vejle 28-02-2024
Sagsbehandling og gode afgørelser Vejle 27-02-2024
 

 

Marts
Cpr lovgivningen og folkeregistrering Høje Taastrup 04-03-2024
Sagsbehandling og gode afgørelser Høje Taastrup 04-03-2024
Mellemkommunal refusion Høje Taastrup 04-03-2024
Enkeltydelser Vejle 05-03-2024
Beboerindskudslån Vejle 06-03-2024
Læs et regnskab Vejle 11-03-2024
Personlige tillæg Vejle 12-03-2024
Beboerindskudslån Høje Taastrup 19-03-2024
Læs et regnskab Høje Taastrup 19-03-2024
Revalidering i samspil med andre ordninger Høje Taastrup 19-03-2024
Jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension ZOOM 20-03-2024
Mellemkommunal refusion Vejle 21-03-2024
Revalidering i samspil med andre ordninger Vejle 21-03-2024
 

 

April
Når udlændinge søger kontanthjælp Vejle 02-04-2024
Udviklingsbeskrivelser af borgerens arbejdsevne. Vejle 02-04-2024
Barnets Lov 1 Høje Taastrup 03-04-2024
Når udlændinge søger kontanthjælp Høje Taastrup 03-04-2024
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Høje Taastrup 03-04-2024
Ydelser til indsatte og domsanbragte ZOOM 04-04-2024
Fleksløntilskud Vejle 08-04-2024
Lab Høje Taastrup 09-04-2024
Tandbehandling – helbredstillæg og personligt tillæg ZOOM 09-04-2024
Fleksjob og indsats under ledighedsydelse Vejle 10-04-2024
Særlig støtte efter aktivlovens §34 Vejle 10-04-2024
Barnets Lov 1 Vejle 15-04-2024
Fleksjob og indsats under ledighedsydelse Høje Taastrup 11-04-2024
Pas ZOOM 11-04-2024
Integrationsloven Høje Taastrup 15-04-2024
Udviklingsbeskrivelser af borgerens arbejdsevne. Høje Taastrup 16-04-2024
Sproglige bedragere ZOOM 16+17+19-04-24
Pladsanvisning Vejle 17-04-2024
Enkeltydelser – videregående Vejle 18-04-2024
Sygedagpenge – ydelseskontor Høje Taastrup 22-04-2024
Dagpengemodtagere i Jobcentret Vejle 23-04-2024
Lab Vejle 23-04-2024
Handicapkompenserende ordninger – når du arbejder i et Jobcenter – NYT Vejle 23-04-2024
Serviceloven §§ 95-96, Hjælperordninger Vejle 23-04-2024
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Høje Taastrup 23-04-2024
Sygedagpenge – ydelseskontor Vejle 23-04-2024
Enkeltydelser – videregående Høje Taastrup 23-04-2024
Fleksløntilskud Høje Taastrup 24-04-2024
Pladsanvisning Høje Taastrup 24-04-2024
Vikarer og løsarbejdere – sygedagpenge ZOOM 24-04-2024
Offentlig begravelse/bisættelse Vejle 28-04-2024
Dagpengemodtagere i Jobcentret Høje Taastrup 29-04-2024
Støtte til bil

 

Vejle

 

30-04-2024

 

Maj
Serviceloven §§ 95-96, Hjælperordninger Høje Taastrup 02-05-2024
Barnets Lov 2 Høje Taastrup 06-05-2024
Værgemål og magtanvendelse Høje Taastrup 06-05-2024
Integrationsloven Vejle 06-05-2024
Kontant- og uddannelseshjælp – grundlæggende Vejle 06-05-2024
Den gode samtale og konflikthåndtering Høje Taastrup 07-05-2024
Kontant- og uddannelseshjælp – grundlæggende Høje Taastrup 07-05-2024
Revurdering og forlængelse ZOOM 08-05-2024
Barnets Lov 2 Vejle 13-05-2024
Ressourceforløb Høje Taastrup 13-05-2024
Værgemål og magtanvendelse Vejle 14-05-2024
Den gode samtale og konflikthåndtering Vejle 14-05-2024
Ressourceforløb Vejle 14-05-2024
Handicapkompenserende ordninger – når du arbejder i et Jobcenter – NYT! Høje Taastrup 16-05-2024
Støtte til bil – SEL § 114 Høje Taastrup 16-05-2024
Ledighedsydelse Høje Taastrup 22-05-2024
Offentlig begravelse/bisættelse Høje Taastrup 22-05-2024
Kørekort – grundlæggende Høje Taastrup 23-05-2024
Kørekort – grundlæggende Vejle 27-05-2024
Ledighedsydelse Vejle 28-05-2024
Sygedagpenge – grundlæggende – jobcenter Vejle 29-05-2024
Regres for sygedagpenge og sociale ydelser ZOOM 14 + 15-05-2024
Juni
Rehabilitering og førtidspension Høje Taastrup 03-06-2024
Rådighed og sanktioner Vejle 03-06-2024
Kontant- og uddannelseshjælp – videregående Høje Taastrup 04-06-2024
Rådighed og sanktioner Høje Taastrup 04-06-2024
Vielser Høje Taastrup 04-06-2024
Helbredstillæg Høje Taastrup 04-06-2024
Ressourceforløbsydelse Høje Taastrup 06-06-2024
Tandlægefaglig vurdering – enkeltydelser ZOOM 06-06-2024
Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området – ZOOM

Social bedrageri – brug nettet

ZOOM

ZOOM

10-06-2024

10-06-2024

Kontant- og uddannelseshjælp – videregående Vejle 11-06-2024
Vielser Vejle 11-06-2024
Kørekort – videregående Vejle 12-06-2024
Ressourceforløbsydelse Vejle 12-06-2024
Rehabilitering og førtidspension Vejle 13-06-2024
Kørekort – videregående Høje Taastrup 18-06-2024
Helbredstillæg Vejle 18-06-2024