Revalideringsydelse

Arbejder du på ydelseskontoret med udbetaling af revalideringsydelse er dette kursus noget for dig.

  • Opgavevaretagelsen mellem Jobcenter og Ydelseskontoret
  • Kort om berettigelsen
  • Forskellige satsers anvendelse under forrevalidering/revalideringsydelse
  • Revalideringsydelsen
  • Fradrag for arbejdsindtægter, pensionsindtægter og feriepenge
  • Tilskud til bolig, transport og studiematerialer.
  • Revalidering i form af elev-lærlingeforløb
  • Forlængelse af revalideringsperioden og ophør samt opfølgning
  • Refusionsreformen

De særlige regler om uafhængighed af formue og ægtefællens indtægter.

Hvornår kan personen modtage særlig støtte til høje boligudgifter eller store forsørgerbyrder

Tid og sted
KL. 9-16

31. august 2021, Zleep Hotel i Høje Taastrup
30. august 2021, Hotel Hedegaarden i Vejle

Underviser
Henrik Bæk, Cand. jur. Lektor på UC Syd Esbjerg

Pris
2.395 kr. plus moms