Når udlændinge søger kontanthjælp, uddannelseshjælp eller overgangsydelse 

Antallet af udlændinge der søger kontanthjælp i Danmark, stiger voldsomt – og ofte kommer den kommunale sagsbehandler i tvivl om, hvorvidt en udlænding er berettiget til kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller blot hjælp til hjemrejsen.

På kursusdagen tager vi udgangspunkt i følgende persongrupper

  • Personer fra de nordiske lande
  • Personer fra EU-/EØS området
  • Personer fra de øvrige lande
  • Personer omfattet af integrationslovens regler om integrationsprogram

Vi arbejder med EU-bekendtgørelsen og vejledningen om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Vi ser på samspillet mellem SIRI og kommunerne i sager om udlændinge.

Med indførelsen af L239 (indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning), der trådte i kraft pr. 1. januar 2019 vil der i en række tilfælde kun være mulighed for at yde overgangsydelse til udlændinge (og danske statsborgere), der ikke har opholdt sig 9 år i Danmark inden for seneste 10 år samt ikke opfylder det udvidede beskæftigelseskrav.

Få bedre kendskab til, hvad reglerne er for registreringsbevis eller opholdstilladelse

Vi ser på kravene for at kunne modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse.

Tid og sted
9-15:30

6. december 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup

2. april 2024, Torvehallerne, Vejle
3. april 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup

Underviser:
Henrik Bæk, lektor, cand. jur.

Pris
2.595 kr. + moms