Handicapkompenserende ordninger – når du arbejder i et Jobcenter – foreløbig kursusbeskrivelse

Fælles for de handicapkompenserende ordninger er, at de kan medvirke til at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til job, uddannelse eller et tilbud iværksat af jobcentret.

Ved de handicapkompenserende ordninger forstås fire ordninger, som er beskrevet i henholdsvis lov om kompensation til handicappede i erhverv og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ordningerne er:

 • Personlig assistance
 • Hjælpemidler
 • Fortrinsadgang
 • Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordningen

Udover de handicapkompenserende ordninger kan også andre ordninger være relevante for personer med funktionsnedsættelse. Det gælder fx:

 • Fleksjob
 • Fastholdelsesfleksjob
 • Fleksjob på 10 timer eller derunder (minifleksjob)
 • Revalidering
 • Job med løntilskud for førtidspensionister
 • § 56 aftale
 • Mentor.

Dagen vil bestå af underviseroplæg – herunder med en løbende gennemgang af de forholdsvis mange principafgørelser, der findes indenfor området.

En uddybende kursusbeskrivelse følger.

Tid og sted
Kl. 9-16

16. maj 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
23. april 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser:
Rikke Borg Johannesen, Privatpraktiserende socialrådgiver

Pris:
2.595 kr. plus moms