Regulering af økonomisk fripladstilskud

Har du erfaring med fripladsområdet, så har du sikkert også konstateret, at der er mange udfordringer i forbindelse med reguleringen af tilskuddet. Der skal reguleres når borgeren selv henvender sig, når kommunen bliver opmærksom på samlivsændringer, når der foretages månedlige genberegninger af tilskuddet og ved den årlige efterregulering. Hvordan gør vi det?

Lovgivning vedrørende regulering af økonomisk fripladstilskud

 Regulering af økonomisk fripladstilskud

  • Løbende reguleringer herunder den månedlige genberegning
  • Årlig efterregulering – efter ny og gammel lovgivning
  • Advis

Lidt om selvstændige erhvervsdrivende

  • skattetekniske fradrag
  • hvor finder vi disse oplysninger
  • hvordan regulerer vi en selvstændig

Høringsprocessen og afgørelse

  • hvornår, hvordan og hvad skal der stå i høringsbrevet
  • hvad skal der stå i afgørelsen
  • Hvad gør vi når en borger klager over en afgørelse- klageinstans – revurdering

Tid og sted
9-12

9. november 2023 foran din PC

Underviser
Linh Nguyen, Teamleder for forældrebetalingen, Odense Kommune

Pris
1.695 kr. plus moms