Enkeltydelser

Få overblik over de skønsprægede regler om enkeltudgifter, sygebehandling, tandbehandling , samværsudgifter og hjælp til flytning.

Undervisningen tager udgangspunkt i Lov om Aktiv Socialpolitiks (LAS) regler §§ 81-83 og 85, men vi ser også på ligheder og forskelligheder i integrationslovens enkeltydelser i §§ 35-37 og 39. Vi kommer også ind på bestemmelserne om tilbagebetaling og muligheder for administration.

Ankestyrelsens mange principafgørelser om enkeltydelser anvendes i undervisningen.

Kurset henvender sig til både nye og mere erfarne på området. Der er på kursusdagen plads til, at deltagernes egne sager/eksempler drøftes. Fiktive cases inddrages også for at give mulighed for vurdere sager konkret og individuelt.

Kursusdagen vil bl.a. omhandle:

Enkeltydelser efter LAS § 81 (Integrationsloven § 35)

Betydningen af ”ændringer i sine forhold”, begrebet ”en rimeligt begrundet enkeltudgift”
Vurdering af borgerens evne til selv at afholde udgiften, formuevurdering og den økonomiske vurdering
Hvornår der undtagelsesvist kan ydes hjælp til forudsigelig udgift
LAS§ 81a

Begrebet udsættelsestruet, målgruppen for hjælpen mm.
LAS § 82 (Integrationsloven § 36)

Vurdering af, hvad der er nødvendig sygebehandling, vurdering af borgerens evne til selv at afholde udgiften, afgrænsning til øvrig lovgivning
Hjælp til betaling af tandplejeudgifter

Formål med § 82a bestemmelsen, målgruppe, forholdet mellem § 82 og §82a
Hjælp til dækning af udgifter til samvær efter LAS § 83

Målgruppe, hvad kan der ydes hjælp til
Hjælp flytteudgifter LAS § 85

Boligmæssig eller erhvervsmæssig forbedring, flytning af andre grunde,  hvilke udgifter er omfattet af §85.

Tid og sted
KL. 9-16

20. september 2022, Zleep Hotel i Høje Taastrup
5. oktober 2022, Hotel Scandic i Vejle

Underviser
Birgitte Vallø, Borger Rådgiver. Næstved Kommune

Pris
2.395 kr. plus moms