Enkeltydelser

Få overblik over de skønsprægede regler om enkeltudgifter, sygebehandling, tandbehandling , samværsudgifter og hjælp til flytning.

Undervisningen tager udgangspunkt i Lov om Aktiv Socialpolitiks (LAS) regler §§ 81-83 og 85, men vi ser også på ligheder og forskelligheder i integrationslovens enkeltydelser i §§ 35-37 og 39. Vi kommer også ind på bestemmelserne om tilbagebetaling og muligheder for administration.

Ankestyrelsens mange principafgørelser om enkeltydelser, flytning m.v. anvendes i undervisningen.

Kurset henvender sig til både nye og mere erfarne på området. Der er på kursusdagen plads til, at deltagernes egne sager/eksempler drøftes. Fiktive cases inddrages også for at give mulighed for vurdere sager konkret og individuelt.

Kursusdagen vil bl.a. omhandle:

Enkeltydelser efter LAS § 81 (Integrationsloven § 35)

  • Betydningen af ”ændringer i sine forhold”, begrebet ”en rimeligt begrundet enkeltudgift”
  • Vurdering af borgerens evne til selv at afholde udgiften, formuevurdering og den økonomiske vurdering
  • Hvornår der undtagelsesvist kan ydes hjælp til forudsigelig udgift

LAS§ 81a

  • Begrebet udsættelsestruet, målgruppen for hjælpen mm.

LAS § 82 (Integrationsloven § 36)

  • Vurdering af, hvad der er nødvendig sygebehandling, vurdering af borgerens evne til selv at afholde udgiften, afgrænsning til øvrig lovgivning

Hjælp til betaling af tandplejeudgifter

  • Formål med § 82a bestemmelsen, målgruppe, forholdet mellem § 82 og §82a

Hjælp til dækning af udgifter til samvær efter LAS § 83

  • Målgruppe, hvad kan der ydes hjælp til

Hjælp flytteudgifter LAS § 85

  • Boligmæssig eller erhvervsmæssig forbedring, flytning af andre grunde, hvilke udgifter er omfattet af §85.

Tid og sted
9-16

27. februar 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
5. marts 2023, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Birgitte Vallø, Borger Rådgiver. Næstved Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms