Social bedrageri – alt det kedelige!

Når du arbejder med socialbedrageri stilles der særligt store krav til dit kendskab til de basale forvaltnings- og sagsbehandlingsmæssige regler. Kontrolsager ender ofter i Det Sociale Nævn/Beskæftigelsesankenævnet. Har du ikke overholdt formalia bliver sagen underkendt eller hjemvist.

Vi du være knivskarp på hvad der skal til, så deltag på kurset, hvor vi gennemgår de grundlæggende forvaltningsretslige regler – herunder:

De basale sagsbehandlingsregler

  • Sagsoplysning
  • Partshøring (herunder partsbegrebet)
  • Afgørelsesbegrebet, klagefrist og opsættende virkning
  • Genvurdering

Hvem kan repræsentere en part?

  • Bisidderfunktionen
  • Partsrepræsentation

Aktindsigtsbegæringer

Begrundelse og klagevejledning

Tid og sted
9-16

7. november 2023 foran din PC på Teams

Underviser
Charlotte Lindberg Nielsen, jurist, Høje Taastrup Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms