NB! Kurserne afventer vedtagelse af  Hovedloven (opdateret d. 6. oktober 2023)

Hovedloven

En helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.

Kort før sommerferien 2022 indgik 11 partier i Folketinget en aftale om en ny hovedlov, der skal hjælpe kommunerne med at arbejde mere helhedsorienteret med udsatte borgere. Loven blev planlagt til at træde i kraft 1. juli 2023, men med Folketingsvalget d. 1. november 2022, blev aftalen forkastet.

Der er endnu ikke fremsat lovforslag, men aftaleparterne (hvoraf en del sidder i den nye regering) har et fælles mål om, at det skal være nemmere at koordinere og sammensætte indsatser på tværs af sektorlovgivningerne. Lov om en helhedsorienteret plan skal give kommunen redskaber til at koordinere og prioritere indsatser for borgere og familier med komplekse problemer. Loven skal bl.a. bidrage til:

  • At antallet af sagsbehandlere og kontaktpersoner begrænses mest muligt, hvorefter at borgeren har en fast kontaktperson
  • At der udarbejdes en sammenhængende plan på tværs af sektorer
  • Understøtte lokalt tilpasset løsninger som sikre en helhedsorienteret indsats

På kurset gennemgår vi de relevante love, som efter gældende regler er i spil i forhold til borgere med komplekse problemer. De relevante forvaltningsretlige regler og retssikkerhedsmæssige overvejelser vil også blive gennemgået.

Kursusbeskrivelsen vil blive ændret i overensstemmelse med det vedtagne lovforslag, når dette kendes.

 

Tid og sted
9-16

, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
, Hotel Scandic, Vejle

Underviser
Christine Sarka, selvstændig fagspecialist

Pris
2,595 kr. plus moms