Sagsbehandling og gode afgørelser

På social og beskæftigelsesområdet er de generelle forvaltningsretlige regler og principper samt de særlige regler i retssikkerhedsloven helt afgørende for borgerens retssikkerhed.

En enkelt fejl eller forglemmelse kan give en masse ekstra arbejde og besværligheder. Det bliver mere og mere almindeligt, at advokater m.fl. inddrages i ”almindelige” sager om kontanthjælp, ophør af sygedagpenge, børnesager ol.

Derfor er det vigtig at kende til de kringlede regler inden for ”God Sagsbehandling” og ikke mindst, hvordan der løbende sikres dokumentation i sagen og hvordan ”den gode afgørelse” udformes. Vi kommer ind på:

 • Retssikkerhed – Hvad er det?
 • Helhedsvurdering og medinddragelse
 • Visitation – Er det en afgørelse?
 • Sagsoplysning og notatpligt
 • Partsbegrebet
 • Aktindsigt
 • Partshøring
 • Tavshedspligt og oplysningspligt
 • Begrundelse
 • Klage
 • ”Den gode afgørelse”

Kurset henvender sig til sagsbehandlere og ledere i kommunens social-og jobcentre, der arbejder med social og beskæftigelsesområdet.

Tid og sted
9-16

8. marts 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
15. marts 2023, Hotel Scandic, Vejle

Underviser
Birgitte Westphal Ovesen, jurist og socialrådgiver, Afdelingschef i Lyngby-Taarbæk Kommune

Pris
2.395 kr. plus moms