Sagsbehandling og gode afgørelser

På social og beskæftigelsesområdet er de generelle forvaltningsretlige regler og principper samt de særlige regler i retssikkerhedsloven helt afgørende for borgerens retssikkerhed.

En enkelt fejl eller forglemmelse kan give en masse ekstra arbejde og besværligheder. Det bliver mere og mere almindeligt, at advokater m.fl. inddrages i ”almindelige” sager om kontanthjælp, ophør af sygedagpenge, børnesager ol.

Derfor er det vigtig at kende til de kringlede regler inden for ”God Sagsbehandling” og ikke mindst, hvordan der løbende sikres dokumentation i sagen og hvordan ”den gode afgørelse” udformes. Vi kommer ind på:

 • Retssikkerhed – Hvad er det?
 • Helhedsvurdering og medinddragelse
 • Visitation – Er det en afgørelse?
 • Sagsoplysning og notatpligt
 • Partsbegrebet
 • Aktindsigt
 • Partshøring
 • Tavshedspligt og oplysningspligt
 • Begrundelse
 • Klage
 • ”Den gode afgørelse”

Kurset henvender sig til sagsbehandlere og ledere i kommunens social-og jobcentre, der arbejder med social og beskæftigelsesområdet.

Alle opfordres til at tage en bærbar PC med, da der også vil blive afsat til selv at sidde og skrive et udkast til en afgørelse. Det er derfor også en god ide forinden kurset, at reflektere over om der er nogle særlige typer af afgørelser, som du gerne vil have input til på dagen.

 

Tid og sted
9-16

NY DATO: 6. december 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup

4. marts 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
27. februar 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Birgitte Westphal Ovesen, jurist og socialrådgiver, Afdelingschef i Lyngby-Taarbæk Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms