Servicelovens §§ 119 – 122 med snitflader til § 118

Synes du, at den skønsmæssige og faglige vurdering samt den gode begrundelse til tider kan være vanskelig? På dette kursus tager vi fat på alle de nødvendige skøn og vurderinger og sætter f.eks. fokus på de svære beslutninger, hvordan du bliver i stand til at foretage en individuel og konkret vurdering over for borgeren og over for ankeinstansen.

Vi kommer bl.a. ind på

  • Hvornår er ansøgerens anmodning om plejevederlag mv. berettiget og kan imødekommes?
  • Hvad kræves der for at foranstalte en opstart?
  • Hvad skal du være opmærksom på ved visitation?
  • Hvilken dokumentation skal indhentes i forbindelse med visitation?
  • Afgrænsningen til servicelovens § 118 og andre pasningsmuligheder
  • Ansøgningen om orlov
  • Generelle principper for beregning af plejevederlag, herunder samarbejdet med f.eks. sygedagpengemedarbejderen
  • Afslutning af en bevilling, bl.a. ved dødsfald
  • Sygeplejeartikler

Tid og sted
9.00-16.00

, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
, Hotel Scandic, Vejle

Underviser
Tine Thorsen, juridisk chefkonsulent, Glostrup Kommune

Pris
2.595 kr. + moms