Jobafklaringsforløb

Til dig, som er ny på området, eller som gerne vil have genopfrisket reglerne. I løbet af dagen får du en grundlæggende viden om jobafklaringsforløb, og hvilke krav der stilles til dig som sagsbehandler under hele forløbet.

Vi inddrager endvidere de formelle regler og deres betydning for sagsbehandlingen. Udgangspunktet er en korrekt og effektiv sagsbehandling, hvor den sygemeldte inddrages og bliver hørt. Samtidig kan du undgå sager med fejl, der senere skal rettes. Vi kommer ind på følgende:

  • Betingelsen om uarbejdsdygtighed pga. egen sygdom.
  • Vurdering af arbejdsevne.
  • Procedure ved overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.
  • Regler omkring jobafklaringsforløb
  • Tværfaglig og helhedsorienteret indsats i forløbet.
  • Sanktioner og rådighed.
  • Sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom.
  • Jobafklaringsforløb vs. ressourceforløb.

Metoden er praksisnær og baseret på cases, oplæg og dialog. Vi dykker ned i principielle afgørelser og inddrager dine egne erfaringer.

Tid og sted
9-14

4. december 2023, ZOOM

Underviser:
Henrik Bæk, lektor, cand.jur.

Pris
1.995 kr. plus moms