Jobafklaringsforløb

I løbet af formiddagen får du en grundlæggende viden omkring jobafklaringsforløb og hvilke krav der stilles til dig, som sagsbehandleren, under hele forløbet. Vi kommer ind på følgende:

·         Regler omkring jobafklaringsforløb.

·         Procesdure ved overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

·         Vurdering af arbejdsevne.

·         Betingelsen om uarbejdsdygtighed pga. egen sygdom.

·         Tværfaglig og helhedsorienteret indsats i forløbet.

·         Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse og arbejdsgiverrefusion

·         Vejledning omkring sanktioner og rådighed.

·         Sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom.

·         Jobafklaringsforløb vs. ressourceforløb.

Tid og sted
9-12

9. juni 2022 foran din PC

8. december 2022 foran din PC

Underviser
Selda Gür, Socialrådgiver, Solrød Kommune

Pris
1.395 kr. plus moms