GDPR – for sagsbehandleren

Hvilke oplysninger må du sende på almindelig e-mail og til hvem og hvornår skal du sende krypteret og pr. E-boks. Hvordan håndterer du borgernes oplysninger, når de ligger i papirform udprintet på skrivebordet, når de ligger på IPad, på mobiltelefonen eller når vikaren eller den nye medarbejder starter og overtager. Hvad må du skrive i din Outlook kalender og hvad kan du ellers sørge for, så sikkerheden er i top.

På dette kursus ser vi både på lovgivningen, hvor faldgruberne ligger i forbindelse med de almindelige arbejdsopgaver og hvordan får vi så rent praktisk får hverdagen til at fungere.

Undervisningen tager udgangspunkt i din hverdag som sagsbehandler. Vi kommer ind på samspillet mellem databeskyttelsesreglerne og særlovgivningen, fx brug af samtykke i hhv. særloven og i GDPR. Endvidere kommer vi ind på samspillet mellem databeskyttelsesreglerne og reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven fx forskellen på aktindsigt og retten til indsigt.

Kurset henvender sig til både nye og mere erfarne på området. Der er plads til dine egne sager/eksempler drøftes. Vi kommer bl.a. ind på:

  • Forskellen på kategorierne af personoplysningerne, oplysninger om strafbare forhold samt definitionen af, hvornår en oplysning er fortrolig.
  • Anvendelse af behandlingshjemler (lovgrundlag) i GDPR, herunder betingelser for brug af samtykke art. 7. Forskellen mellem ”samtykke” i GDPR som behandlingshjemmel og ”samtykke” når det skal indhentes efter reglerne i særlovene – hvad er forskellen og hvordan det håndteres i praksis.
  • Gennemgang af de registreredes rettigheder. Forskellen på indsigtsret efter GDPR og aktindsigt efter forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • Behandlingsfortegnelsen og vigtigheden af ajourføring af denne.
  • Forskellen på videregivelse af personoplysninger til andre myndigheder/andre selvstændige dataansvarlige contra anvendelse af databehandlere
  • Eksempler på persondatasikkerhedsbrud og hvad man gør, hvis uheldet er ude

Tid og sted
9-16

20. november 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
28. november 2023, Hotel Scandic, Vejle

Underviser
Julie Egholm, It- og informationssikkerhedschef i Københavns Kommune.

Pris
2595.- plus moms