Tandbehandling
Enkeltydelser

Hvordan bliver tandlæge og tandlægekonsulenten enige om den nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundede tandbehandling på kort sigt? Vi ser på lovgivningen og konkrete eksempler fra praksis og kommer i løbet af kurset ind på:

  • Relevant lovgivning, vejledninger og relevante principafgørelser.
  • Dialog med tandlæge i tilfælde af uenighed og evt. inddragelse af borger.
  •  Partshøring af borger vedrørende den tandlægefaglige vurdering.
  • Klager.
  • Second opinion.
  • Afregning, hvad kan man gøre ved afvigelser fra det bevilgede beløb?

Tid og sted
Kl. 9-11

6. juni 2024 foran din PC

Underviser

Pris
1.695.- plus moms