Værgemål og magtanvendelse
Med de nye regler

Demente, som forsøger at forlade plejecentret, psykisk syge, der optræder truende eller handicappede, som ikke selv kan klare hygiejne m.v. – Hvornår og hvordan må man gribe ind? Hvordan forholder man sig, hvis borgeren er under værgemål m.v.?

Der er megen fokus på den offentlige sektor i forhold til den pleje og omsorg, der i det daglige gives til demente, psykisk syge og handicappede på landets plejecentre og ældreboliger m.v. På dagen vil vi komme ind på alle de vigtigste områder, herunder de nye regler pr 1.1.20:

Værgemållovens krav og regler:

 • De forskellige værgemålsformer
 • Omfanget af værgemålet
 • Ophævelse af værgemål
 • Sagsbehandlingen
 • Udpegelse af værger
 • Værgens beføjelser og pligter

Servicelovens regler om magtanvendelse:

 • Anvendelsesområdet
 • De forskellige typer af magtindgreb
 • Sagsbehandlingen
 • Advokatbistand
 • Klagesystemet
 • Registrering og indberetning

Kurset henvender sig til leder og plejepersonale på kommunale plejecentre, og kommunalt ansatte personer, som daglig arbejder med demente, psykisk syge og handicappede borgere.

Tid og sted
9-16

6. maj 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
14. maj 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Charlotte Lindberg Nielsen, jurist, Høje Taastrup Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms