Sygedagpenge – revurdering og forlængelse

Er du ny på området eller ønsker du at få genopfrisket din viden, så er dette kurset for dig. Vi gennemgår sygedagpengelovgivning og opfølgningsregler med særligt fokus på de langvarige sager – revurderinger og forlængelsesmuligheder.

Vi inddrager endvidere regler om uarbejdsdygtighed og deres betydning for sagsbehandlingen. Udgangspunktet er en korrekt og effektiv sagsbehandling, hvor den sygemeldte inddrages og bliver hørt. Samtidig kan du undgå sager med fejl, der senere skal rettes.

Metoden er praksisnær og baseret på cases. Vi dykker ned i principielle afgørelser og inddrager dine egne erfaringer.

  • Overblik over reglerne om sygdom og uarbejdsdygtighed
  • Reglerne for revurdering og forlængelse
  • I hvilke situationer skal sygedagpengene ophøre ved manglende medvirken, hvordan skal sagerne håndteres, og hvornår har borgeren ret til at afvise behandling?
  • Reglerne om jobafklaringsforløb
  • Jobafklaringsforløb fra første sygedag
  • Hvornår skal en sag forelægges for rehabiliteringsteamet, og hvordan skal den forberedes?

Tid og sted
9-15:30

8. maj 2024 foran din PC

Underviser
Malene Haarder, social- og arbejdsmarkedspolitisk konsulent i FOA

Pris
2.100 kr. + moms