Enkeltydelser videregående

Kurset er for dig, der har erfaring med enkeltydelses området, og har interesse i at komme endnu mere i dybden med detaljerne på området og gerne vil blive endnu bedre til det faglige skøn.

På kursus dagen vil vi især arbejde med

  • Principafgørelser
  • Konkrete sager (anonymiserede)
  • Hjemviste og omgjorte sager – og hvad der er lagt vægt på fra Ankestyrelsens side

Kurset omhandler bestemmelserne i Aktivlovens §§81, 81a, 82, 82a, 83 og 85 samt integrationslovens §§ 35, 36, 37 og 39. Men hovedvægten ligger på det faglige skøn, der er ved behandlingen af sager på Aktivlovens §§ 81, 81a og 85 og tilsvarende bestemmelser i Integrationsloven.  Spørgsmål indenfor tilbagebetalingsbestemmelser i Aktivloven kan også være en del af kurset afhængigt af ønsker.

Kursusdagen er lagt an på, at kursisterne deler erfaringer og derfor medbringer egne sager (f.eks. en hjemvist sag i anonymiseret form) og/eller problemstillinger.

Det er muligt for at fremsende spørgsmål eller en sag (anonymiseret) til brug for undervisningen. Send til hb@fagkurser.dk senest en uge før kursusdagen.

Tid og sted
9-16

18. april 2024, Torvehallerne, Vejle
23. april 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup

Underviser
Birgitte Vallø, Borgerrådgiver i Næstved Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms