Den gode samtale og konflikthåndtering

I den gode samtale med borgeren er kontakten mellem jer respektfuld, nærværende og lyttende. I dette fællesskab kan I få nye løsninger i spil og sætte fokus på et fremadrettet perspektiv for borgeren. Formålet med dette kursus er at give dig inspiration og værktøjer til at fastholde en anerkendende og involverende dialog. Med denne tilgang kan du også undgå, afvæbne eller håndtere nogle af de konflikter, som kan opstå i samtalen med borgeren.

Kurset er for dig, der dagligt er i kontakt med borgere enten ved møder eller på telefonen og som gerne vil udvikle dine samtalekompetencer.

På kurset arbejder vi med:

  • Relationer og roller i den gode samtale
  • Samtalens fem niveauer – håndtering af intimitet og distance
  • Relationsopbyggende kommunikation – fra tanke til ord
  • Konflikter som grundvilkår – myndighed og autoritet i samtalen
  • Triggere og reaktionsmønstre i konflikter – forsvar, undvigelse eller dialog
  • Kommunikation i konflikter – op- og nedtrappende kommunikation

Efter kurset har du:

  • En øget forståelse og bevidsthed om håndtering af egen rolle i samtaler med borgere
  • Inspiration til at veksle mellem intimitet og distance i samtalerelationen
  • Øget bevidsthed om egne tolkninger og reaktioner i borgersamtalen
  • Metoder til at nedtrappe konflikter

Kurset veksler oplæg, diskussion og øvelser/opgaver.

Underviser
Lene Henriques Møller Christensen, cand. psych., aut.

Tid og sted
9-16

10. november 2022, Zleep Hotel, Høje Taastrup
17. november 2022, Hotel Scandic, Vejle

8. maj 2023, Hotel Scandic, Vejle
17. maj 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup

Pris
2.795 kr. plus moms