Tandbehandling – helbredstillæg

Har du lyst til at vide mere om hvilket lovgrundlag og hvilke principafgørelser der er styrende for tandlægekonsulentens overvejelser, når der vurderes ansøgninger om tilskud til tandbehandling via § 14 a stk. 1 og 4 samt § 14, 1 i ”Lov om social pension” samt § 18 og § 17,2 i ”Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.”.

Hvordan bliver tandlæge og tandlægekonsulenten enige om den nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundede tandbehandling på kort sigt? Vi ser på lovgivningen og konkrete eksempler fra praksis og kommer i løbet af kurset ind på:

  • Relevant lovgivning, vejledninger og relevante principafgørelser.
  • Dialog med tandlæge i tilfælde af uenighed og evt. inddragelse af borger.
  • Partshøring af borger vedrørende den tandlægefaglige vurdering.
  • Klager.
  • Second opinion.
  • Afregning, hvad kan man gøre ved afvigelser fra det bevilgede beløb?

Tid og sted
9-11

9. april 2024 foran din PC

Underviser

Pris
1.695.- plus moms