Revalidering i samspil med andre tilbud og ordninger. 

Indholdet er revalidering som omdrejningspunkt (hvilke kriterier skal være opfyldt m.m.), og hvordan kan man med fordel bruge ordningen mere aktivt i sin praksis. Her ser vi også på de beskæftigelsestilbud, der ligger “før” og “efter” revalidering – de almindelige beskæftigelsestilbud (praktik, job med løntilskud, (lønnede timer), vejledning og opkvalificering samt tilkendelseskriterierne for ressourceforløb og fleksjob.

 • Afklaring til revalidering – vurdering af arbejdsevnen ved anvendelse af rehabiliteringsplanens forberedende del
 • Hvem er berettiget til revalidering (aktivering eller revalidering)
 • Regler om forrevalidering
 • Regler om revalidering med ”Min plan”
 • Indsatsen
  • Mentor mv.
  • Vejledning og opkvalificering
  • Uddannelse
  • Virksomhedspraktik
  • Mindstelønsordningen (løntilskud)
  • Lærling og elev

Tid og sted
9-16

20. marts 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
22. maj 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Christine Sarka, selvstændig fagspecialist

Pris
2.595 kr. + moms