Økonomisk fripladstilskud – grundlæggende

Er du ny medarbejder med begrænset kendskab til området eller ønsker du mere erfaring? På dette kursus vil du blive ajour og fortrolig med regelsættet og arbejdsgangene vedrørende beregning og kontrol med de økonomiske fripladstilskud. Vi kommer ind på:

 • Dagtilbudsloven og bekendtgørelsen
 • Indtægtsgrænser og indtægtsbegreb
 • Beregningsgrundlaget
 • Hvornår en person er enlig forsørger i forhold til økonomisk fripladstilskud
 • Selvstændige
 • Dokumentation – E-indkomstregisteret
 • Rettigheder og pligter
 • Ændring/inddragelse af økonomisk fripladstilskud
 • Håndtering af efterregulering
 • Partshøring/afgørelser
 • Klageregler/ankesager
 • Behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud

Der vil være gruppearbejde samt fælles drøftelse, hvor du sammen med kolleger får mulighed for at finde frem til de rigtige svar på en række spørgsmål på området. Du får selvfølgelig også svar på konkrete spørgsmål, som du er stødt på i dagligdagen.

Tid og sted
9-16

9, oktober 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
11. oktober 2023, Hotel Scandic, Vejle

Underviser
Linh Nguyen, Teamleder for forældrebetalingen, Odense Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms