Ledighedsydelse – et kompliceret lovområde

Har du brug for at vide, hvordan du beregner ledighedsydelse, er dette kurset for dig. Vi kommer selvfølgelig også ind på den lovgivning, der gælder for området – herunder gennemgang af de vigtigste principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Vi kommer ind på reglerne om, hvornår der er ret til supplerende ledighedsydelse under ferie og hvordan den beregnes, ligesom vi også arbejder med situationer, hvor borgeren får ledighedsydelse og fleksløntilskud i ferien.

Ledighedsydelsesmodtagere er forpligtet til selv at søge arbejde og kan sanktioneres, hvis de ikke gør det. Der er krav om at ledige fleksjobvisiterede indlægger og vedligeholder CV-oplysninger på Jobnet.

Der findes en række sanktioner, hvis personerne ikke overholder rådighedspligten – herunder sanktion i ledighedsydelse ved ubegrundet fravær fra tilbud. På kurset kommer vi også ind på:

  • Hvem er berettiget til ledighedsydelse?
  • Rådighedsreglerne ved ledighedsydelse
  • Fastlæggelse af satsen for ledighedsydelsen
  • Hvilke indtægtsformer trækker fra — og beregning af fradrag
  • Sanktionsregler ved udeblivelse fra jobsamtalen
  • Sanktionsregler ved afvisning af tilbud
  • Sanktionsregler ved udeblivelse fra tilbud
  • Sanktionsregler for selvforskyldt ledighed
  • De almindelige opfølgningsregler for ledighedsydelse
  • Reglerne om ledighedsydelse under ferie, og når ferien ikke kan holdes pga. sygdom?

Tid og sted
9-16

22. maj 2024, Thon Partner Hotel,  Høje Taastrup
28. maj 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Ulla Rosa Jensen, fagspecialist i Holbæk Kommune.

Pris
2.595 kr. plus moms