Udviklingsbeskrivelse af borgerens arbejdsevne

Vurderingen af arbejdsevnen er afgørende i tilkendelse af retten til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Formålet med kurset er, at du bliver bedre til at tilrettelægge en praktik med fokus på den enkeltes progression. På kurset vil vi arbejde med, hvordan du laver en god beskrivelse af borgerens arbejdsevne, som kan danne grundlag for vurdering af det fremtidige forsørgelsesgrundlag. Vi kommer ind på følgende:

  • Det juridiske grundlag for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.
  • Hvordan tilrettelægges en praktik med fokus på progression.
  • Anvendelse af progressionskort
  • Hvordan fastsættes skånehensyn
  • Hvordan fastsættes den effektive arbejdstid
  • Hvilke elementer skal indgå i arbejdsevnebeskrivelsen
  • Den skriftlige fremstilling

Kurset vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der vil bl.a. blive gennemgået eksempler på arbejdsevnebeskrivelser og Afgørelser fra Ankestyrelsen. Der vil samtidig løbende være gruppe drøftelser.

Kurset henvender sig til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter, som arbejder med borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Tid og sted
9-16

16. april 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
2. april 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Birgitte Westphal Ovesen, jurist og socialrådgiver, Afdelingschef i Lyngby-Taarbæk Kommune

Pris
2.595 kr. + moms