Dagpengemodtagere i Jobcenteret

Dette helt nye kursus byder på en spændende og praktiskrettet gennemgang af de ofte komplicerede regler indenfor dagpengeområdet. Kurset retter sig primært til de sagsbehandlere, der arbejder med de forsikrede ledige, men også andre interessenter kan få gavn af dagen.

Vi kommer blandt andet ind på: 

 • Hvad vil det sige at stå til rådighed jf. arbejdsløshedsforsikringsloven, herunder kompetencer og rollefordeling mellem jobcenter og a-kasse
 • A-kasseforsøget er nu permanent – hvad betyder det i praksis:
  • Ansvaret for de ledige – før/efter 3 måneders ledighed (hvem gør hvad)
  • Jobsamtaler – kadence, fordeling mellem jobcenter og a-kasse samt indhold
 • Tilbud og rettigheder jf. beskæftigelsesindsatsloven:
  • Uddannelse/kurser (voksenlærlingeordningen, uddannelsesløftordningen, 6 ugers jobrettede kurser og andre uddannelsestilbud)
  • Praktik
  • Job med løntilskud
 • Overgangen fra ledig til syg og syg til ledig – rådighed vs. uarbejdsdygtighed (fx. bred vurdering):
  • Samarbejde mellem jobcenter, a-kasse og den ledige
  • Overlap i tilbud til ledige og sygemeldte

Tid og sted
9-16

29. april 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
23. april 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser

Pris
2.595 kr. + moms