Mellemkommunal Refusion – med de nye regler fra 1. januar 2024

Reglerne om handlepligt og mellemkommunal refusion er nogle af de vanskeligste regler af fortolke. På dette kursus får du en grundlæggende gennemgang af reglerne, hvor vi bl.a. kommer ind på:

Opholds- og handlekommunebegrebet for børn og voksne f.eks:

 • Hvilken kommune er opholdskommune?
 • Hvilke forhold tillægges vægt ved vurderingen?
 • Uenighed mellem flere kommuner
 • Hjemløses opholdskommune
 • Krisecentre
 • Anbragte børn
 • Delegationsaftaler
 • Klagesystemet
 • Refusionsprincipper
 • Er det alle ydelser der skal refunderes?
 • Kan man tidsbegrænse refusionen?
 • Skal der ligge papir på refusionen?
 • Hvornår medvirkes der?
 • Hvad med efterværn?
 • Udslusning til eget hjem fra boformer
 • Forældelse
 • Klagesystemet

Kurset er et generelt kursus, som ikke tager specifikt udgangspunkt alene i børne- eller voksenområdet.

Tid og sted
9-16

4. marts 2024, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
21. marts 2024, Torvehallerne, Vejle

Underviser
Charlotte Lindberg Nielsen, Juridisk Chefkonsulent, Høje Taastrup Kommune

Pris
2.595 kr. plus moms