Personlige tillæg – videregående

 

Selv om du har års erfaring, kan den skønsmæssige og faglige vurdering stadig være vanskelig. Pensionsområdet er et kompleks området, hvor der løbende kommer nye afgørelser og praksis på området.

På denne dag vil vi gå et spadestik dybere end på kurset ”personlige tillæg”. Vi vil arbejde mere dybdegående med emnet og gennemgå de relevante love, bekendtgørelser og afgørelser samt gennemgå konkrete sager, som I kender det fra praksis.

Dagen vil i høj grad være præget af de sager som de enkelte kursister synes giver udfordringer i den daglige sagsbehandling. Du kan derfor med fordel medbringe eller fremsende anonymiserede vanskelige sager eller spørgsmål, som du ønske gennemgået. Vi vil gerne have sagen mindst en uge før kurset.

• Økonomiske forhold
• Trangsvurdering
• Uforsvarlig økonomi
• Hvordan skriver du den gode begrundelse?

Tid og sted
9-16

4. december 2018, Scandic Roskilde

Underviser
Gitte Lind, Greve Kommune

Pris
2.395 kr. + moms