Udfordringer i det tværfaglige samarbejde

Som sagsbehandler i jobcenteret oplever du tit, at det ikke kun er ledighed, som er problemet. Sygdom, personlige forhold, misbrug og mange andre faktorer kan spiller sammen og give problemer med at komme videre i sagen.

På denne dag vil vi ikke kun se på juraen, men hvordan vi kommer rundt om kompleksiteten og samspillet mellem problemer indenfor sundhed, beskæftigelse og sociale forhold. Vi ser på muligheder og vanskeligheder i det tværfaglige samarbejde Alt sammen så du kan planlægge en indsats, som håndterer problemernes kompleksitet og styrker det tværfaglige samarbejde

·         Sociale forholds betydning for sundhed

·         Forskellige problemforståelser – og dermed forskellige løsningstilgange

·         Arbejdsmarkedspolitik i forhold til syge og socialt udsatte

·         Undersøgelser af forandret opfattelse af syge og socialt udsattes tilknytning til arbejdsmarkedet

·         Styrkelse af det tværfaglige samarbejde – konkrete værktøjer til at håndtere vanskeligheder

·         Forskellige øvelser undervejs

Underviser
Stine Stenholt, Socialrådgiver, selvstændig specialkonsulent

Tid og sted
KL. 9-16

4. april 2019, Scandic Roskilde
29. april 2019, Scandic Vejle

Pris
2.395 kr. plus moms