Sygedagpengelovens § 7 – fra a-z

Vi kommer hele vejen rundt om sygedagpengelovens vigtigste paragraf om sygdom og uarbejdsdygtighed.  Via oplæg, øvelser, casearbejde og en afsluttende quiz bliver du klædt godt på – hvad enten du arbejder med sygedagpenge eller jobafklaringsforløb.

  • De grundlæggende regler for god sagsbehandling – hvorfor er de vigtige?
  • Hvornår er man syg? – sygedagpengelovens sygdomsbegreb
  • Sygdomsmodellen
  • De vanskelige vurderinger
  • Hvornår er man uarbejdsdygtig? – arbejdsdygtighedsbegrebet
  • Vurderingsgrundlag, krav til oplysningsgrundlaget, særligt om første vurdering
  • Delvis uarbejdsdygtighed
  • Bred vurdering
  • Situationer i forløbet på sygedagpenge: Hvornår er man raskmeldt? Ferie/ophold i udlandet, Frihedsberøvelse/samfundstjeneste, Deltagelse i undervisning
  • Ophør af sygedagpenge efter § 7: Stationær tilstand, nedsat arbejdsevne, snitfladerne til revalidering, fleksjob, ressourceforløb og førtidspension

Tid og sted
9-15.30

10 december 2018, Scandic Roskilde (ny dato)
17. december 2018, Scandic Jakob Gade Hotel i Vejle

Underviser
Malene Haarder, leder af Arbejdsmarkeds- og Socialpolitisk Enhed i BUPL (

Pris
2.395 kr. + moms