Sygedagpengelovens § 56

Dette kursus er specielt til dig, som har med bevilling og opfølgning af Sygedagpengelovens § 56-aftaler. Vi gennemgår reglerne, så du bliver klædt på til at overholde lovens krav samtidig med, at du får faglige input og metoder. Kurset er både for dem, der har arbejdet med området i mere end et år samt for nyansatte. Vi gennemgår de faglige udfordringer som i det daglige kan give dig sved på panden.

Vi går i dybden med lovreglerne, de nyeste principafgørelser og praksisundersøgelser indenfor området, så du er ’up-to-date’. På kurset kommer vi blandt andet ind på:

  • Generelt om SDPL § 56
  • Langvarig eller kronisk lidelse – hvad er det?
  • Aftale ved indlæggelse/behandling – herunder betingelserne for at bevilge § 56 til fertilitetsbehandlinger
  • Fortolkningen af kravet om mindst 10 fraværsdage indenfor et år
  • Ikrafttræden og forlængelse
  • STARs undersøgelse af § 56-aftaler, 2016

Tid og sted
9.00-15.30

Efterår 2024

Underviser
Henrik Bæk, lektor. cand. jur. 

Pris
2.595 kr. + moms