Rasmus Skytte
Jeg er uddannet socialformidler og har diplom i ledelse samt en mastergrad i jura med speciale i reglerne om anbragte børn og unge. Jeg arbejder i dag som viceforstander på et større socialpædagogisk opholdssted og har derigennem masser af praksiserfaring og kender derfor til de  dilemmaer og problemstillinger, der uvægerligt dukker op i det praktiske liv.