Servicelovens § 100

Dækning af nødvendige merudgifter for voksne

Servicelovens § 100 er en af de mest utilgængelige bestemmelser, vi nogensinde har haft i den sociale lovgivning. Det er en meget vidtrækkende bestemmelse og det er meget vigtigt at have fagligt styr på området. På kurset skaber vi overblik og give metoder til gavn for sagsbehandlingen. Kurset henvender sig både til ’nybegynderne’ og til dem, der har arbejdet med paragrafferne nogle år og på dagen vil vi gennemgå det grundlæggende samt komme godt ud i krogene af § 100, herunder de seneste lovændringer og Principafgørelser.

 • De socialretlige regler og fortolkningen af § 100
 • Tildelingsbetingelser for støtte
 • Afgrænsning af personkredsen
 • Hvornår er det en nødvendig merudgift – hvornår skal ægtefælle og børn deltage?
 • Hvilke udgifter kan der gives tilskud til. Vi gennemgår de fleste og øver os i brug af

afgrænsningen til sundhedsloven

 • Særlig fokus på sammenhængen med servicelovens regler om boligskift, befordring mm.
 • Kommunernes mulighed for at bestemme serviceniveauet
 • Krav til sagsbehandling
 • Beregning af ydelser — omberegning — engangsudgifter
 • Opfølgning, genvurdering og ophør
 • Ophold i udlandet
 • Afgørelse om ansøgnings- og udbetalingstidspunkt
 • Afgrænsning til andre mulige bestemmelser uden for og inden for den sociale lovgivning
 • Sektoransvar og lex specialis-principperne

Vidensdeling vil være en del af undervisningsformen og du opfordres til at medbringer egne sager.  Du har også mulighed for at fremsende spørgsmål på forhånd, som vi kan tage op på dagen.

Tid og sted
kl. 9-16

19. september 2023, Thon Partner Hotel, Høje Taastrup
18. september 2023, Hotel Scandic, Vejle

Underviser:
Henrik Bæk, lektor, cand. jur.

Pris:
2.595 kr. plus moms